כדי להתחיל לשחק, משחק זה בנוי לשני משתתפים F-11 לחצו
תחילה יש לקבל שאלה, אם ענית נכון יש לזרוק את הקוביות ולנוע
לפי המספר שהתקבל, אם ענית לא נכון התור עובר לחבר

שחקן אחד

שחקן שני

  several