ילדים יקרים!

חג סוכות מתקרב, ובכיתתכם עדיין אין פינה מתאימה לחג.

עליכם מוטלת המשימה להכין פינת חג עשירה בתוכן, אך גם מקושטת ויפה.

לשם כך עליכם לחפש  חומרים מתאימים.

התחלקו ל-5 קבוצות. כל קבוצה תחפש בתחום אחר.

הקבוצות הן:

מומחי המסורת הגרפיקאים החידונאים המשוררים מספרי הסיפורים

בחר באיזו קבוצה אתה מעוניין להיות ולחץ על הקטיגוריה המתאימה להמשך הפעילות.