הסמל הרשמי של מדינת ישראל הוא מנורה בעלת שבעה קנים,
ומשני צדיה- ענפי זית.
למטה, מתחת למנורה, כתוב השם "ישראל".
המנורה וענפי הזית לקוחים מהתנ"ך (חזון הנביא זכריה ד, יב), שראה את "שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה".

בנבואה התנכ"ית מסמלים הענפים את המלך והכהן הגדול,
ששניהם נמשחו לכהונתם בשמן זית ("יצהר").
בימינו מסמלים ענפי הזית את השלטון בימינו מצד אחד ואת מסורת ישראל מצד שני. ענפי הזית הם גם סמל השלום.

המנורה הנה אחד מהסמלים העתיקים ביותר שנמצאו, היא שימשה בפולחן בית המקדש, מוצאים אותה בפסיפסים יהודיים ועל מטבעות עתיקים מימי מלכות יהודה.
צורת המנורה בסמל נקבעה לפי דגם המנורה הנמצאת על שער עתיק ומפורסם בעיר רומא שבאיטליה.  זהו דגם מאבן של מנורת הזהב, שלקחו הרומאים מבית המקדש, לאחר שכבשו את ירושלים והחריבו את בית המקדש בשנת 70 לספירה. לחצו כאן כדי לראות דגמים שונים של מנורות.

סמל זה נקבע לאחר ויכוחים רבים. היו שרצו להוסיף לסמל 7 כוכבי זהב, על פי רעיונו של הרצל, חוזה המדינה, שהכוכבים מסמלים את שסע שעות העבודה שיעבדו בארץ ישראל. רעיונות אחרים היו להוסיף לסמל אריות, את לוחות הברית, לולבים במקום ענפי הזית ועוד.

על ההצעות השונות לסמל המדינה תוכלו לקרוא כאן.

בסופו של דבר ב10 לפברואר 1949 (כמעט שנה לאחר קום המדינה) הוחלט לקבל את הצעתם של האחים הגרפיקאים  גבריאל ומקסים שמיר, כאשר על הצעתם המקורית הוסיפו את השם ישראל בתחתית המנורה.

המשך