לכבוד יום העצמאות למדינתנו, יצא מכרז להצעות דגל וסמל חדשים למדינה.

עליכם הוטל להציע דגל או סמל שיציגו בצורה הטובה ביותר את מדינת ישראל כפי שהיא היום.

ראשית עליכם להחליט האם ברצונכם ליצור דגל חדש או סמל חדש.

לחץ על הלחצן המתאים בהתאם לבחירתך:

דגל ישראל

סמל המדינה