זהה את העצים

זהה את העצים

1. העץ בתמונה הוא

אלון
ברוש
אלה
אורן

2. העץ בתמונה

אקליפטוס
צפצפה
חרוב
אורן

3. העץ בתמונה הוא

ארז
תמר
שיזף
ערבה

4. העץ בתמונה הוא

צפצפה
ארז
שיטה
איזדרכת

5. העץ בתמונה הוא

איזדרכת
חרוב
שיזף
ערבה

6. העץ בתמונה הוא

שיטה
צפצפה
תמר
אלה

7. העץ בתמונה הוא

צפצפה
אזדרכת
תמר
ברוש

8. העץ בתמונה הוא

שיטה
אקליפטוס
חרוב
אלה

9. העץ בתמונה הוא

אלון
חרוב
אקליפטוס
צפצפה

10. העץ בתמונה הוא

אלה
תמר
אלון
חרוב