צירופי מקשים

כשרוכשים מיומנויות עבודה במחשב ועם התוכנות הכלולות בחבילת האופיס, מגיעים למצב בו הצורך להסיר את הידיים מהמקלדת ולעבור לעכבר וחזרה גוזל זמן ומוציא מהריכוז ושטף העבודה.

יש פתרון גם לבעיה זו, והוא שימוש בצירופי מקשים.

בדף המצורף אנסה להציג חלק מהצירופים שאני מכיר, וכמובן שיש עוד צרופים שאיני מכיר.

לכל תוכנה יש צירופי מקשים ייחודיים לה, אולם יש מספר צירופים המשותפים לחלונות ולכל התוכנות העובדות על מערכת הפעלה זו.

כאשר מצוין צרוף מקשים, יש ללחוץ עליהם בו זמנית, למשל אם כתוב מקש ‏ +e הכוונה שבאצבע אחת תלחץ על מקש החלונות (start ) , ובעודו לחוץ תלחץ גם על מקש E.

צירופי מקשים לחלונות:

צרוף המקשים

הפעולה שצרוף המקשים מבצע

Delete מחיקה
Shift+Delete מחיקת פריט נבחר לצמיתות מבלי למקמו בסל המחזור. (וגם אם תלחץ על Ctrl+Z, זה לא יעזור-הקובץ נמחק לחלוטין).
Esc ביטול המשימה הנוכחית.
Shift בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים-מניעת הפעלתו האוטומטית של התקליטור.
Enter ביצוע הפקודה עבור האפשרות הפעילה או הלחצן הפעיל.
TAB מעבר בין שורת הכתובות, לתיקיות, למסמכים שבתיקיה בסייר המחשב וכו´.
סימון יותר מאובייקט
 אחד באמצעות
Ctrl / Shift
שימושי בעיקר בחלונות הסייר והמחשב שלי,
אם למשל פתוחה תיקיה ובה 20 קבצים, ניתן להשאיר את ה- Ctrl לחוץ ולסמן אחד אחד את הקבצים אותם רוצים לבחור. כך ניתן לבחור כמה קבצים שרוצים.
לחיצה על Shift תבחר את כל הקבצים החל מהקובץ המסומן ועד הקובץ אותו בוחרים.
ניתן להחזיק את ה- Ctrl לחוץ ולבחור מסרגל המשימות מספר חלונות פתוחים. אז ניתן ללחוץ על כפתור ימין על אחד מהחלונות ולסגור את כל החלונות ביחד!
F1 פתיחת מסכי עזרה של התוכנה שנמצאים בה
F2 שינוי שם של סמל / תיקייה / קובץ שמסומן, באקסל זה יאפשר שינוי תוכן התא
F4 פתיחת שורת הכתובות והצגת רשימת החיפוש במחשב (המחשב שלי, המסמכים שלי, שלחן העבודה, הכוננים וכו')
Alt+TAB דפדוף בין יישומים פעילים :
החזק את מקש ה Alt לחוץ, לחיצה קצרה על ה- TAB תפתח חלון קטן במרכז המסך המכיל אייקון של כל היישומים הפתוחים על המחשב. (אם יש רק יישום אחד פעיל, לא ייפתח החלון).
אם לא תעזוב את מקש ה Alt, כל לחיצה נוספת שתלחץ על מקש ה- TAB תעביר אותך ליישום הבא.
כשתעזוב את ה- Alt, החלון של התוכנה המסומנת יעלה.
היישומים מסודרים לפי סדר השימוש. היישום הנוכחי יהיה ראשון ברשימה, אחריו היישום שעליו עבדם לפני כן וכך הלאה.
לחיצה מהירה על Alt+TAB תעביר אותך כל הזמן בין שני היישומים האחרונים עליהם עבדת.
הקשה על Alt+ Shift + TAB תציג את אותו החלון, רק שהמעבר בין החלונות יהיה לכיוון ההפוך.
Alt+Esc מעבר בין פריטים בסדר פתיחתם.
Alt+F4 סגירת חלון פעיל - כמו ללחוץ על האיקס בפינת החלון, ניתן להמשיך ולהחזיק את ה- ALT לחוץ ובכל לחיצה על F4 ייסגר עוד חלון, לחיצה על Alt+F4 בשולחן העבודה (או כשאין יותר חלונות שיכולים להסגר), תציג את תיבת הדיאלוג לכיבוי חלונות.
  במקש Ctrl+C להעתקה או במקש Ctrl+X לגזירה. כדי להדביק את הקטע, העבירו את הסמן למקום הרצוי (שוב בעזרת החצים) והקישו על Ctrl+V.
Ctrl+Alt+Delete מקפיץ את מנהל המשימות של Windows, המאפשר סגירה של יישומים ספציפיים, שעושים בעיות (כמו להיות תקועים ולא להגיב) ובכך להמשיך עם עבודת המחשב, ללא צורך באתחול מלא.
כאשר לוחצים על צרוף מקשים זה פעם.נוספת - מתבצע אתחול של המחשב.
Alt+Enter מציג מאפיינים של הקובץ או התיקייה המסומנת
Ctrl+Esc מציג את תפריט "התחל".
מקש חלונות (start)  לחיצה על מקש זה פותחת את תפריט התחל, ומתוך התפריט כבר אפשר לנווט בקלות בעזרת מקשי החצים. שימו לב: המקש יפעל רק ברגע שתשחררו את הלחיצה עליו. זה קורה מפני שלחיצה על מקש Start בצירוף עם מקשים אחרים משמש להפעלת יישומים.
מקש ‏ +e פותח את סייר החלונות (Windows Explorer)
סייר החלונות הוא חלון "המחשב שלי" בתוספת רשימת הכוננים והתיקיות.
ניתן להשתמש בחיצים על מנת לעלות ולרדת, ימינה ושמאלה יפתחו ויסגרו תיקיות בהתאמה. לחיצה על ה- * שמעל ה- 9 ב- NUMPAD (מקשי המספרים בצד ימין של המקלדת) יפתח את כל התיקיות ותתי התיקיות של האובייקט שנבחר.
F3 חיפוש קובץ או תיקייה בתוך המחשב שלי
מקש ‏ +f פותח את דיאלוג החיפוש (Search), זה החלון שנפתח בלחיצה בבחירת התחל---> חיפוש---> קבצים ותיקיות.
מקש ‏ +l יציאה מהחשבון או נעילת המחשב, אם יש שומר מסך, לפתיחה יש צורך בסיסמא (אם הוגדרה)
מקש ‏ +d מציג את שולחן העבודה, לחיצה נוספת מחזירה את חלון היישום האחרון.
מקש ‏ +r פותח חלון הפעלה (RUN) בו נמצאת השורה המאפשרת הרצת תכניות כמו  CMD (מסך דוס) ועוד
מקש ‏ +m מזעור כל החלונות הפתוחים והצגת שולחן העבודה
מקש ‏ + Shift+ M מחזיר את החלונות למצבם המקורי.
מקש ‏ +Pause   (Break) פותח חלון מאפייני מערכת (Sysem Properties)
Ctrl+C העתק
Ctrl+X גזור
Ctrl+V הדבק
Shift + Insert הדבק
 Ctrl+C, מבצע העתקה אל הלוח.
 Ctrl+X , מבצע גזירה אל הלוח
 Ctrl+V  או Shift + Insert, מדביק את תוכן הלוח למיקום שבחרת.

ניתן להעתיק, לגזור ולהדביק כל דבר, החל בקטעי טקסט בוורד וכלה בקבצים שונים מתיקיה לתיקיה, קיצורי דרך ועוד.
אם ברצונך להעתיק קובץ ,ראשית עליך לבחור קובץ.
לחיצה על Ctrl+C תעתיק את הקובץ אל הלוח, בחירת מיקום חדש לקובץ ולחיצה על Ctrl+V, תעביר את הקובץ למיקום החדש שבחרת.

Ctrl+A בחר הכול.
ב"וורד" לדוגמא, ייבחר כל המסמך, ב"אקסל" ייבחר כל הגיליון, ובשולחן העבודה ייבחרו כל האובייקטים
Ctrl+Z לחיצה על מקש Ctrl+Z תבטל את הפעולה האחרונה שביצעת.
המקש פועל לא רק ב"וורד", "אקסל", ו"פאואר- פוינט", אלא גם ביישומים כמו "המחשב שלי", "סייר חלונות" ושולחן העבודה, מבטל גם למשל מחיקה של קובץ, או שינוי שם תיקייה.
לדוגמא, העתקת קובץ מתיקיה לתיקיה והתחרטת?
לחיצה על המקש Ctrl+Z תחזיר את הקובץ לתיקיית המקור!
Ctrl+Y חזרה על פעולה אחרונה (בצע מחדש) אחרי ביטול פעולה, או לביצוע אותה פעולה שוב ושוב
Ctrl+P הדפס
Ctrl+S שמור
Alt+Spacebar
 

Alt+ Space + X

Alt+ Space +R

Alt+ Space + N

לחיצה על Alt + מקש הרווח (Space), תפתח את תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל. לחיצה על X או ס תגדיל למקסימום את החלון.
לחיצה על על N או מ תמזער את החלון
לחיצה על על R או ש תשחזר אותו (תהפוך אותו לחלון רגיל)
חץ ימינה בחלון סייר חלונות:
כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או בחירה בתיקיית אב.
חץ שמאלה הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה
Num Lock +
כוכבית (*)
הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקייה שנבחרה.
Num Lock +
סימן החיבור (+)
הצגת תוכן התיקייה שנבחרה.
Num Lock +
סימן החיסור (-)
כיווץ התיקייה שנבחרה
BackSpace הצגת התיקייה הממוקמת רמה אחת מעלה בחלון המחשב שלי או בסייר Windows.
BackSpace בחירה בתיבת הסימון או ניקויה, אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון.
Alt +Enter הצגת המאפיינים של הפריט שנבחר.
Ctrl במהלך גרירת פריט-העתקת הפריט שנבחר.
Ctrl + Shift במהלך גרירת פריט-יצירת קיצור דרך אל הפריט שנבחר.

אינטרנט אקספלורר

F4 פתיחת רשימת הכתובות האחרונות אליהם גלשת, ותוכל לבחור את הכתובת הרצויה.
TAB מעבר בין אובייקטים,  ומעבר בין שדה למשנהו.
F11 פתיחת מסך מלא,. לחיצה נוספת על F11 תחזיר את החלון לקדמותו
Ctrl + B סידור המועדפים
Esc עצירת טעינת העמוד (STOP)
Home/ End

הגעה לראש/ סוף העמוד

F5 רענון החלון הפעיל (Refresh).
F6 כניסה לשורת הכתובת, משם ניתן להקליד ישירות כתובת חדשה
במקום לעבור לשורת הכתובות ולסמן את הכתובות הקיימת לפני שמקלידים את הכתובת הרצויה, אפשר ללחוץ F6. הסמן יוצב מיד בשורת הכותרת, הכתובת הנוכחית תסומן, וכל שתצטרך לעשות הוא להקליד את הכתובת החדשה.
Ctrl + F חיפוש מילה בעמוד
Ctrl + גלילה

Ctrl + גלילה בגלגלת של העכבר מגדיל / מקטין את גודל הגופן

צירופי מקשים לאופיס:

TAB מעבר-קדימה בין אפשרויות
Shift+TAB מעבר אחורה בין אפשרויות.
Ctrl+B כתב מודגש
Ctrl+U הוספת קו תחתי
Ctrl+Shift+W סימון מילים בקו תחתון, הרווחים בין האותיות נשארים ללא קו תחתי
Ctrl+Shift+D סימון טקסט בקו תחתון כפול, לחיצה נוספת על צירוף המקשים מסירה את התכונה
Ctrl+I כתב נטוי
Ctrl+R יישור לימין
Ctrl+L יישור לשמאל
Ctrl+E יישור למרכז
Ctrl+J יישור לשני הצדדים
Ctrl+K הוספת היפר-קישור
Ctrl+Shift+K שינוי אותיות לאותיות רישיות מוקטנות (פועל רק על אותיות קטנות), לחיצה חוזרת מחזירה את הטקסט לכתב רגיל
Ctrl+Shift+A שינוי כל האותיות במילה לאותיות רישיות
Shift+F3 שינוי הרישיות של אותיות, לחיצה ראשונה משנה לאותיות רישיות, לחיצה שנייה - רק האות הראשונה במילה רישית והשאר קטנות ולחיצה שלישית - כל האותיות קטנות.
F12 שמירת מסמך בשם - (Save As)
Shift+F12 שמירה רגילה
Ctrl+N יצירת מסמך חדש  
Ctrl+O פתיחת מסמך
Ctrl+W סגירת מסמך
Ctrl+F4 סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית.
Ctrl+F10 זהה ללחיצה על לחצן הגדל/שחזר (הסמל האמצעי בסדרת שלושת סמלי החלון)
Ctrl+F חיפוש
Ctrl+H החלפה
Ctrl+C העתק
Ctrl+X גזור
Ctrl+V הדבק
Shift + Insert
 Ctrl+C, מבצע העתקה אל הלוח.
 Ctrl+X , מבצע גזירה אל הלוח
 Ctrl+V  או Shift + Insert, מדביק את תוכן הלוח למיקום שבחרת
Ctrl+Shift+C
Ctrl+Shift+V
העתקת והדבקת סגנון (מברשת עיצוב)
Ctrl+Shift+> הגדלת הגופן
Ctrl+Shift+< הקטנת הגופן
Ctrl+Z
Ctrl+Y
ביטול וביטול הביטול. Ctrl+Z הוא ביטול הפעולה האחרונה שנעשתה (Undo) ו-Ctrl+Y יבטל את הביטול (Redo).
Ctrl+D שיכפול אובייקט גרפי (תיבת טקסט, תמונה, WordArt וכו´)
Ctrl+D פתיחת חלונית "גופן" (שינוי עיצוב הטקסט)
F6 מעבר בין החלקים שבמסך
Ctrl+Shift+F פתיחת תיבת הדו-שיח לשינוי הגופן
Ctrl+Shift+P פתיחת תיבת הדו-שיח לשינוי גודל הגופן
Ctrl+- (מינוס) מקף קשיח
שימושי למשל בכתיבת המקף שבאמצע מספר טלפון למניעת הפיכת מיקום הקידומת והמספר.
Ctrl+Shift+רווח רווח קשיח
שימושי למשל במעבר בין עברית לאנגלית בכדי למנוע מהרווח לקפוץ למקום שונה מהרצוי.
Ctrl+= (שווה) כתב תחתי 
Ctrl+Shift++
(מקש הפלוס)
כתב עילי
רווח+Ctrl ביטול כל העיצובים וחזרה לעיצוב ברירת המחדל
Ctrl+Shift+Q החלפת טקסט אנגלי לגופן Symbol
חץ שמאלה תזוזת הסמן אות אחת שמאלה
חץ ימינה תזוזת הסמן אות אחת ימינה
חץ למעלה תזוזת הסמן שורה אחת למעלה
חץ למטה תזוזת הסמן שורה אחת למטה
Shift+חץ למעלה סימון שורה אחת למעלה
Shift+חץ למטה סימון שורה אחת למטה
Shift+חץ שמאלה סימון אות אחת שמאלה
Shift+חץ ימינה סימון אות אחת ימינה
Ctrl+Home מעבר אל תחילת המסמך
Ctrl+End מעבר אל סוף המסמך
Home מעבר אל תחילת השורה
End מעבר אל סוף השורה
Shift +
Right clik
מסמן במסמך את הקטע שבין תחילת המסמך למיקום הלחיצה הנוכחית
או בין המיקום הקודם של הסמן למיקום הלחיצה הנוכחית
Ctrl+חץ שמאלה הזזת הסמן לתחילת המילה הבאה.
Ctrl+חץ ימינה הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת.
Ctrl+חץ למעלה הזזת הסמן   לתחילת הפסקה הקודמת.
Ctrl+חץ למטה הזזת הסמן  לתחילת הפסקה הבאה.
Shift+Home מסמן ממקום הסמן ועד תחילת השורה
Shift+End מסמן ממקום הסמן ועד סוף השורה
Ctrl+Shift
+חץ ימינה
סימון מילה אחת ימינה
Ctrl+Shift
+חץ שמאלה
סימון מילה אחת שמאלה
Ctrl+Shift +
חץ למטה
סימון שורה אחת למטה
Ctrl+Shift +
חץ למעלה
סימון שורה אחת למעלה
Shift+Page Up סימון מקטע שלם כלפי מעלה
Shift+Page Down סימון מקטע שלם כלפי מטה
 
Ctrl+Delete מחיקת המילה הבאה
Ctrl+Backspace מחיקת המילה הקודמת.
F10 הפעלת שורת התפריט
Shift+F10 הפעלת תפריט מקש ימין
Alt +אות פתיחת תפריט המתאים לאות המסומנת בקו תחתון בשם התפריט
חץ ימינה פתיחת התפריט שמימין או סגירה של תפריט משנה.
חץ שמאלה פתיחת התפריט שמשמאל או פתיחה של תפריט משנה.
Alt+Ctrl+S פיצול חלון המסמך
Alt+Shift+C הסרת פיצול חלון המסמך
Alt+0128
Alt+0164
Alt+0163 £
Ctrl+Alt+C ©
Ctrl+Alt+R ®

צירופי מקשים לWord:

אם ברצונך לדעת את כל קיצורי הדרך שישנם בוורד - פתח אותו, כנס לתפריט כלים => מאקרו => בחלון שיפתח בחר למטה מאקרוים שנמצאים ב "Word Command" ומהרשימה שתקבל בחר ListCommands. תקבל על המסך את כל רשימת קיצורי המקלדת שאפשריים בוורד.

מאחר ואת מסמכי הוורד כותבים בעזרת המקלדת, עדיף לא להסיר את הידיים מהמקלדת ולעבור לעבר וחזרה, אלא להשתמש בקיצורי המקלדת המצורפים.

Esc סגירת מסייע או חלון עצה
Tab מעבר בין תאים בטבלה
Ctrl+B טקסט מודגש
Ctrl+U טקסט עם קו תחתי
Ctrl+I טקסט נטוי
Ctrl+E מרכוז הפסקה
Ctrl+R הצמדת פסקה לימין
Ctrl+L הצמדת פסקה לשמאל
Ctrl+End מעבר לסוף המסמך
Ctrl+Home מעבר לתחילת המסמך
Ctrl+G מעבר אל עמוד, סימנייה, הערת שוליים, טבלה, הערה, איור או מיקום אחר.
Ctrl+Enter הוספת מעבר עמוד
Ctrl+Y חזרה על הפעולה האחרונה
Ctrl+Z ביטול הפעולה האחרונה
Ctrl+S שמירת המסמך
Ctrl+W סגירת מסמך
Ctrl+N יצירת מסמך חדש
Ctrl+H פתיחת תפריט ההחלפה
Ctrl+F פתיחת תפריט החיפוש
Shift+F3 מעבר בין אותיות גדולות לקטנות
shift+ F5 - קפוץ למקום האחרון בו עבדת על המסמך
F12 שמירת מסמך בשם - (Save As)
Ctrl+Shift+P שינוי גודל הגופן
Ctrl+Shift+F שינוי גופן
Alt+Ctrl+נקודה שלוש נקודות
Alt+Ctrl+C סמל זכויות יוצרים
Alt+Ctrl+T סמל סימן מסחרי
Alt+Ctrl+R סמל סימן מסחרי רשום 

צירופי מקשים לpower point:

Ctrl+F - פותח תיבת חיפוש לאיתור מלה או מושג בתוך השקופיות,
Ctrl+K - להוספת קישור לאתר באינטרנט,
Ctrl+M - פתיחה מהירה של שקופית חדשה,
Ctrl+D - בזמן עמידה על שקופית, יכפיל אותה

צירופי מקשים לאקסל

F5 - מעבר אל, או בחירת טווח (לחץ על מקש F5, כתוב בתיבת הדו-שיח b10:d20,  ואקסל יבחר בתחום הזה לצורך פעולה עתידית (עיצוב, העתקה וכו')
Ctrl+G - מעבר אל, זהה ל F5
Ctrl+* בחירת כל התחום שהתא הנוכחי שייך אליו
shift+F2 - הוספת הערה

יצירת צירופי מקשים נוספים

לפעמים כדאי ליצור לבד צירופי מקשים, ומאחר ורוב הצרופים תפוסים כדאי להכין צרוף בשני חלקים.

אפשר לבחור בצירוף של שני מקשים עבור כל נושא, ולהגדיר מקש נוסף שיעשה את ההבדל בין הפעולות השונות באותו תחום.

למשל - לקבוע להחלת סגנון ב וורד את הצירוף alt-s, ולקבוע את המספרים 1-9 לסגנונות השונים,
אם למשל רוצים להחיל לעיתים קרובות את סגנון כותרת2, יש לבחור עבורו מקש קיצור בדרך הבאה:
בתפריט "עיצוב" בחר ב"סגנונות ועיצוב", מתוך רשימת הסגנונות בחר בסגנון כותרת2 ולחץ על החץ הקטן שליד הסגנון ובחר ב "שינוי".

לחץ על הכפתור "עיצוב" ובחר ב"מקש קיצור".

הקש על צרוף המקשים alt+s ואחר כך על המקש 2 , הצירוף צריך להראות כך: alt+S,2

לחץ על הכפתור "הקצה".

סמן את תיבת הסימון "הוסף לתבנית" בכדי שהצירוף יעבוד גם במסמכים חדשים.

וסגור

חזור על התהליך עבור סגנונות נוספים (והקצה לכל אחד מהם מספר ייחודי).

ניתן להקצות מקשים גם דרך כלים-התאמה אישית-לוח מקשים.

מקשים דביקים

 

חזור לדף התוכן

© Moty Karniel 2000-2005

Site Meter