עובד ע"י מוטי קרניאל, עדכון אחרון לדף זה: אוגוסט 2003

חידושים נוספים ב Excel: (נכון לגרסאות 2000 / 2002)

תצוגה שקופה:(2000) כשבוחרים תאים המכילים טקסט צבוע, צבע הטקסט אינו משתנה במקום להופיע בצבע הופכי.

לשוניות חוברת עבודה צבעוניות (2002) ארגן את עבודתך על-ידי הוספת צבע ללשוניות חוברת העבודה שלך.

סמל המטבע אירו : (2000) תבניות מספרים נוספות זמינות יחד עם סמל המטבע אירו.

תבניות תאריך בארבע ספרות: (2000) נוספו תבניות מספרים, עם תאריכים בארבע ספרות.

שאילתות אינטרנט: (2000) ניתן ליצור ולהפעיל שאילתות לאחזור נתונים מהאינטרנט. בחר את דף האינטרנט בשלמותו, או ציין את הטבלה הרצויה מתוך דף אינטרנט מסוים.
אקסל 2000 מכיל מספר שאילתות אינטרנט לדוגמא, אשר ניתן להפעילן.

ביטול מיזוג בסרגל הכלים  (2002) אין עוד צורך לחפש אחר דרך לבטל מיזוג של תאים. כעת ביטול המיזוג ממוקם לנוחיותך בסרגל הכלים עיצוב.

יבוא של טקסט ניתן לרענון: (2002) ניתן להביא אל תוך Excel נתונים מקובצי טקסט באותה דרך המשמשת ליצירת שאילתות מסדי נתונים אחרים. העיצובים והנוסחאות יישמרו אם תפתח את הקובץ כקובץ ניתן לרענון.

חיפוש והחלפה  (2002) פעולת החיפוש והחלפת הנתונים ב- Excel כוללת אפשרויות חדשות נפלאות להתאמת עיצובים ולחיפוש בחוברת עבודה או בגיליונות עבודה שלמים.

ניהול קישורים  (2002) שינויים שנערכו בתיבת הדו-שיח ערוך קישורים מאפשרים לך לבדוק את מצב הקישורים בגיליון העבודה שלך ולבצע שינויים. אפשרות חדשה עבור חוברת העבודה מאפשרת לך לקבוע האם קישורים בחוברת העבודה שלך יעודכנו באופן אוטומטי.

ניווט היפר-קישורים  (2002) בחירת תא המכיל היפר-קישור שופרה. לחץ על ההיפר-קישור פעם אחת כדי להפעיל אותו. לחץ והחזק כדי לבחור את התא.

שליחת טווח  (2002) שליחת דו"חות אמצע חודש וסיכומים קלה יותר. בחר בטווח בגיליון העבודה שלך, לחץ על דואר אלקטרוני בסרגל הכלים רגיל, הקלד הקדמה עבור הדו"ח ולאחר מכן שלח אותו מבלי לבזבז זמן מיותר על המשימה.

הוספה ומחיקה של עמודות בעת סינון  (2002) באפשרותך להוסיף ולמחוק עמודות כאשר סינון אוטומטי מופעל ב- Excel. באפשרותך גם לבטל את הפעולה ולשמר את הסינון שהוחל.

השמעת דיבור  (2002) אפשרות להשמעת נתונים בקול מחשב לאחר הוספת ערך לתא או לאחר הזנת טווח של תאים הופכת את אישור ערך הנתונים לנוח ומעשי. באפשרותך אף לבחור בקול שבו ישתמש המחשב להקראת הנתונים שלך. תכונה זו זמינה בסינית, יפנית ואנגלית (ארה"ב) בלבד.

הדפסה  (2002) אם ביקשת שתהיה לך אפשרות להוסיף אובייקטים גראפיים ושמות קבצים לכותרות עליונות וכותרות תחתונות ובאמצעות Excel באפשרותך לעשות זאת. אפשרות שימושית נוספת היא האפשרות לשינוי גודל דף A4 בכרטיסיה International תחת תפריט כלים, פקודה אפשרויות, אשר תשנה את קנה המידה של גיליון העבודה שעיצבת עבור נייר A4 אם במדפסת שלך יש נייר בגודל מכתב.

תגים חכמים  (2002) על-ידי הפעלת תגים חכמים, באפשרותך להקליד סמל כספי אמריקאי ולהשתמש ב- Smart Tag Actions כדי להוסיף מחיר מניה בגיליון העבודה שלך, ללמוד עוד אודות החברה שאיתה אתה נמצא בקשרים עסקיים ועוד. באפשרותך גם להקליד בתא את שמו של אדם אליו שלחת לאחרונה הודעת דואר אלקטרוני ולאחר מכן להשתמש באפשרויות התגים החכמים כדי לקבוע מועד לפגישה או כדי להוסיף את השם לרשימת אנשי הקשר שלך, כל זאת מבלי לעזוב את גיליון העבודה שלך.

מאפייני פריט  (2002) ב- PivotTables ‏Online Analytical Processing ‏(OLAP) הוא כלי רב-עוצמה לצבירת מידע מספרי וכעת באפשרותך להוסיף ביאורים לנתונים שלך באמצעות מאפייני פריט, כדי להעלות את ערכו של מאגר הנתונים שלך עוד יותר.

פרסום מחדש אוטומטי  (2002) כל מי שמפרסם נתוני Excel לאינטרנט לעיתים קרובות יעריך תכונות פרסום לאינטרנט נוספות המאפשרות לפרסם מחדש פריטים לדפי אינטרנט באופן אוטומטי בכל פעם שחוברת עבודה המכילה פריטים שפורסמו בעבר נשמרת.

פתיחה ושמירה של XML באמצעות Excel, (מגרסא  2002) באפשרותך לפתוח ולשמור קבצי Extensible Markup Language ‏(XML), לשמור חוברות עבודה שלמות בתבנית XML Spreadsheet וליצור שאילתות על נתוני מקור מסוג XML.

לוח מחוונים דיגיטאלי ו- Wen Parts  (מגרסא  2002) השתמש ב- Excel כדי ליצור Web Parts שייכללו בלוח המחוונים הדיגיטאלי החדש של החברה שלך. לדוגמה, באפשרותך ליצור תרשים מכירות הניתן לעדכון כדי להדגיש את תרומתה של המחלקה שלך להכנסות החברה.

הגנה על גיליון עבודה (מגרסא  2002)  Excel מוסיף כוח וגמישות כדי להגן על הנתונים שלך מפני שינויים בגיליונות עבודה ותאים. באפשרותך להגן על ערכים ונוסחאות בתא ולאפשר את עיצוב התא. באפשרותך גם להבטיח כי משתמשים מסוימים בלבד יורשו לבצע שינויים בתאים.

סיכום באמצעות מקשי מקלדת: (מעודכן לגרסת 2003)

אם יש סדרת מספרים, הבא את הסמן לתא שמתחת לנתונים או לצדם, לחץ על מקש alt ובעודו לחוץ לחץ על הסימן =, התוכנה מסמנת את תחום המספרים כהצעה לתחום שיסוכם, ניתן לשנות את התחום, לחיצה על מקש enter מקבלת את תוצאת הסיכום בתא.

קישור אקטיבי בין גיליונות בעזרת "הדבק וקשר", (נכתב לאופיס 7 ונשאר עדכני גם לאקסל 2003)

הזנת נתון למספר גיליונות בו זמנית (מעודכן לגרסת 2003)

אפשר לסמן תא בגיליון 1, בעזרת מקש ctrl לבחור גיליונות נוספים, הערך שמוזן לתא - יוזן לכל הגיליונות שסומנו.
שימושי לעדכון שערי מטבע, עדכוני מדד ועוד.

אפשר לקבוע כותרת אנכית בגיליון (מעודכן לגרסת 2003)

לפעמים, חוץ מהכותרות שאפשר להוסיף מעל נתונים, רוצים גם כותרת טקסט, בצידו של הגיליון, כתובה בצורה אנכית.
כתוב הטקסט באחד התאים, מזג את התא עם שאר התאים לאורך העמודה, וכנס לעיצוב --> תאים, לשונית יישור, סובב את הטקסט ב 90 מעלות

פיצול נתונים מעמודה למספר עמודות (מעודכן לגרסת 2003)

אחד התכונות באקסל היא האפשרות לפצל נתונים הנמצאים בעמודה אחת למספר עמודות.
(בתפריט "נתונים" יש לבחור ב"טקסט לעמודות")
שימוש:
אם נתון מורכב נמצא באקסל בעמודה מסוימת ורוצים לחלק או לפצל את הנתון על מספר עמודות, למשל אם נרשם בעמודה שם בצורה של שם פרטי ושם משפחה ורוצים לפצל לעמודת שם פרטי ועמודת שם משפחה, או נרשמה כתובת בעמודה ורוצים לפצל לרחוב בעמודה אחת, מספר בעמודה שנייה, ישוב בשלישית, ומיקוד ברביעית,
דוגמא לשימוש:
רשום בתא את שמך (שם פרטי ואחריו רווח ושם משפחה).
חזור לתא
בתפריט "נתונים" בחר ב"טקסט לעמודות", יעלה המסך הראשון של אשף המרת טקסט לעמודות.

לחץ על "הבא", יתקבל המסך הבא:

סמן את התיבה שליד רווח ובטל את הסימון שליד טאב, וודא שכל התיבות אכן ריקות.
אם רוצים לפרק תאריך לעמודות יש לבחור את המפריד (לוכסן או מקף).
לחץ על הבא
בתיבת ה"יעד" ציין מהו התא הראשון בו יוכנסו הנתונים המופרדים, שאר הנתונים יסתדרו בהתאמה.
בדוק בתיבה "תצוגה מקדימה של נתונים כי אכן הפקודה התבצעה כרצונך.
לחץ על סיום
התקבלו שני תאים, האחד עם שמך הפרטי והשני עם שם משפחה.

ההפך -איחוד הכתוב בשני תאים לתא אחד: (מעודכן לגרסת 2003)

נאמר שיש שתי עמודות, באחת ( A) שם פרטי, בשניה (B ) שם משפחה, אם רוצים לאחד את שתי העמודות, כך שבעמודה C יופיע שם פרטי ושם משפחה ביחד, יש להשתמש בתא c2 בנוסחא:

=a2&b2

התוצאה - שתי המילים תופענה ביחד. עלול להיות מצב בו המילים תופענה במחובר, ואז יש להוסיף לתא ריק רווח אחד, נאמר לתא d1 ואז הנוסחא תהייה:

=a2&$d$1&b2

והתוצאה - שם פרטי ושם משפחה עם רווח ביניהם.
את הנוסחא יש להעתיק לכל אורך הטבלא.

ניתן להשתמש גם בפונקציה בשם CONCATENATE לאיחוד הנתונים שבתאים b2 + a2
נוסיף לתא c1 רווח, ונרשום בתא C2 את הנוסחא

=CONCATENATE(A2,$C$1,B2)

שילוב תרשים ארגוני:

ניתן לשלב תרשים ארגוני ישירות מתפריט "הוספה" "תמונה" "תרשים ארגוני", וניתן להשתמש גם בשיטה הישנה של הוספת אובייקט.

שמירת גרף כתמונה (מעודכן לגרסת 2003)

אחד מתוצרי שמירת חוברת עבודה כדף אינטרנט הוא קובץ תמונה עבור כל אחד מהגרפים שבגיליון.
בקובץ זה אפשר להשתמש בכל מקום בלי תלות בגיליון ממנו נוצר.

פתיחת המחשבון של חלונות מתוך אקסל

כשעובדים באקסל ורוצים חישוב מהיר, לרוב המחשבון של חלונות ייתן את הפתרון הטוב ביותר, זה פתרון מהיר בהרבה מאשר קלידת מספרים ונוסחאות בתאי אקסל, ומחיקתם לאחר מכן.
אם אתה משתמש במחשבון לעתים קרובות בעת העבודה באקסל, תוכל לפתוח אותו ישירות מתוך אקסל
לשם כך, יש להוסיף כפתור לסרגלי הכלים או התפריטים באקסל.
כדי להוסיף את הכפתור בצע את הדברים הבאים:

 1. לחץ על "כלים", ובחר ב-"התאמה אישית".
 2. בחלון שנפתח, לחץ על "פקודות".
 3. בעמודת "קטגוריות" לחץ על "כלים"
 4. חפש בעמודת "פקודות" את סמל המחשבון, שלידו כתוב "מותאם אישית" (שים לב, אל תבחר בסמל המחשבון, ששמו "חשב כעת")
 5. גרור את סמל המחשבון אל אחד מסרגלי או תפריטי אקסל.
 6. לחץ על "סגור".

דרך דומה: בתפריט "תצוגה" בחר ב"סרגלי כלים" ואז "התאמה אישית", לחץ על הלשונית "פקודות" בחר מרשימת הקטגוריות ב"כלים" דפדף ברשימת הפקודות בחלק השמאלי וגרור את המחשבון "מותאם אישית" אל אחד מסרגלי הכלים
כדי להפעיל את המחשבון מתוך אקסל לחצו על הכפתור שהוספתם.

תזכורת לגבי חישוב אוטומטי (מעודכן לגרסת 2003)

בכל פעם שמזינים ערך לאחד התאים, ה Excel מבצע חישוב מחודש של כל הנוסחאות בגיליון.
בדרך כלל זה נעשה מהר ולא מפריע לעבודה, אבל, אם בגיליון יש הרבה נוסחאות, התהליך יכול לקחת מספר שניות בהן יש להמתין, וזה אחרי כל הזנה/שינוי.
למניעת ההמתנה, ניתן ל"כבות" את החישוב האוטומטי.
כלים - אפשרויות- לשונית חישוב.
סמן את האפשרות ידני ואשר.
הבעיה - הוכנה לא תחשב נוסחאות ולכן, עלול להיווצר מצב בו לכאורה =11+35 (בגלל שינוי באחד המזינים).
לחישוב מחודש של כל ערכי הגיליון יש ללחוץ על מקש f9.
ובסיום הפעולה לא לשכוח להחזיר את החישוב למצב אוטומטי, למען לא להכשיל אחרים, או את עצמך בנוסחאות שתוצאותיהן אינן נכונות.

מניעת הזנה של ערך פעמיים בטווח נתון :

אם רוצים שבטווח נתון, למשל בעמודה מסוימת אי אפשר יהיה להזין אותו ערך פעמיים,
בחר את התחום (הטור)
תפריט "נתונים" "אימות"
לשונית "הגדרות"
ב"אפשר" בחר ב"מותאם אישית"
בנוסחה כתוב: (בהנחה שמדובר על טור A, אחרת שנה את הנוסחה בהתאם)

=COUNTIF(A:A,A1)=1

כתוב הודעת קלט והודעת שגיאה מתאימות.

הוספת סיכומי ביניים

הוסף סיכומי ביניים לרשימה מתפריט "נתונים" "סיכומי ביניים"

החל סגנון על שורות סיכומי הביניים

להחלת סגנונות על רמות סיכומי ביניים:

 1. הוסף סיכומי ביניים לרשימה.
 2. בחר תא ברשימה והקש Ctrl+Shift+* ( או Ctrl+A) ובחר ברשימה.
 3. מנתונים(Data), בחר קבץ וחלק לרמות(Group and Outline) ובחר הגדרות(Settings).
 4. לחץ החל סגנונות(Apply Styles). - הסגנון האוטומטי יוחל על שורות סיכומי הביניים ברמה.

לשינוי סגנון אוטומטי:

 1. מעיצוב (Format), בחר סגנון (Style).
 2. בשם סגנון (Style name) בתיבת הדו-שיח סגנון (Style), בחר RowLevel2
  (הסגנון RowLevel2 ו-RowLevel1 נוצרים באופן אוטומטי לאחר לחיצה על החל סגנונות (Apply Styles), כפי שמתואר לעיל).
 3. לחץ שינוי (Modify) ושנה את העיצוב לצרכיך ולחץ אישור.

פורום טיפים וקיצורי דרך   http://www.mabat3.co.il/phpBB/viewforum.php?forum=2&230

סנן במהירות

הוסף את הסמל סינון אוטומטי AutoFilter לסרגל הכלים

לסינון מהיר של רשימה, הוסף את הסמלים סינון אוטומטי (AutoFilter) ו- הצג הכול (Show All):

1. מקם את סמן העכבר מעל לאחד מסרגלי הכלים, לחץ לחיצה ימנית ומתפריט מקוצר בחר התאמה אישית (Customize).

בתיבת הדו-שיח התאמה אישית (Customize), בחר בכרטיסיה פקודות (Commands).

2. מקטגוריות (Categories), בחר נתונים(Data) ומתיבת פקודות(Commands),

גרור את הסמל סינון אוטומטי (AutoFilter) והסמל הצג הכול(Show All) לסרגל הכלים הסטנדרטי(Standard).

3. לחץ סגור.

 

המשך
 
© Moty Karniel  2000-2005 לדף הביתSite Meter