שכפול

על מנת לשכפל צורה יש שתי דרכים

א. בחר בצורה הרצויה, לחץ בו זמנית על המקשים ctrl+D

ב. בחר בצורה הרצויה, לחץ במקלדת על מקש ALT, וגרור את הצורה

הזזת צורות בקו ישר

בחר את האלמנט שברצונך להזיז, לחץ על מקש shift , ובעודו לחוץ - גרור את הצורה עם העכבר או בעזרת מקשי החיצים שבמקלדת.

שינוי גודל וזווית (ושכפול בעזרת הפנל)

בתפריט   window --> panels --> transform תפתח חלונית: בה ניתן לשנות גודל ו/או זוית.

ניתן לשנות גודל על פי אחוזים, אורך או רוחב בנפרד, וניתן לשמור על פרופורציות אם מסמנים את התיבה constrain

שינוי זווית נעשה בשדה rotate.

אם קובעים זווית ולוחצים על enter - הצורה משנה את זוויתה.
אם קובעים זווית ולוחצים על סימן ה + בפינה הימנית תחתונה - הצורה משכפלת עצמה, העותק השני מקבל את הזווית החדשה יחסית לעותק הראשון.

סימן ה + הוא copy and apply transform

אם קובעים אחוז ולוחצים על enter - הצורה משנה את גודלה.
אם קובעים אחוז ולוחצים על סימן ה + בפינה הימנית תחתונה - הצורה משכפלת עצמה, העותק השני מקבל את הגודל החדש יחסית לעותק הראשון.

את התכונה הזו ניתן לנצל על מנת לצייר פרח, צייר אליפסה, בחר אותה, קבע 30 אחוז ולחץ מספר פעמים על סימן ה +.

על מנת להשיג אפקט יפה יותר - חצה את האליפסה לאורכה בעזרת קו, וצבע כל חלק בגוון שונה.

ניתן גם לעוות מעט את האליפסה לקבלת צורת עלה.

שינוי בעזרת התפריט

scale  - הקטנה או הגדלה
rotate  - סיבוב
scale and rotate  - נפתח חלון בו כותבים מה הזוית ו/או הגודל המדויק הרצוי
rotate 90 cw - סיבוב של 90 מעלות עם כוון השעון (ימינה)
rotate 90 ccw - סיבוב של 90 מעלות נגד כוון השעון (שמאלה)
flip vertical - היפוך על הציר האנכי
flip horizontal - היפוך על הציר האופקי (נותן אפקט דמוי כתב ראי)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Moty Karniel 2003


בית
Site Meter