"מוסדות המציעים למידה מרחוק נשטפים עתה בגל נוסף של שינויים טכנולוגיים. השילוב בין תקשוב, מחשוב וטלויזיה יוצר סביבת מדיה השווה יותר מסכום חלקיה".

"All institutions offering any form of distance education now face a further wave of technological change.
The coming together of telecommunications, television and computing is producing a media environment for distance education that is more than the sum of its component elements."

                                         Sir John Daniel,
                   Vice-Chancellor of the UK Open Universityהאתר הוקם על ידי מיכל לירן

Google


תקשוב דרום