הסטודנט המקוון

למידה מרחוק מציבה אתגרים חדשים בפני מרצים וסטודנטים כאחד, ועם הופעתם של קורסים חדשים בפורמט למידה מרחוק, הפכו ביצועי הסטודנטים לסוגיה שיש לדון בה.


פרק זה ייכתב בקרוב.
להלן מספר מקורות מידע רלבנטיים מומלצים לעיון:

תבליט

אסופת תקצירים (הרצאות מליאה, מושבים מקבילים, פוסטרים)
מתוך כנס "למידה מרחוק אקדמית" , מטעם מיט"ל, פברואר 2002.

תבליט

פרופיל של הסטודנט המקוון המצליח, Illinois Online Network.

תבליט

תכונות מפתח להבטחת הצלחתו של הסטודנט המקוון.

תבליט

10 הדיברות לסטודנט המקוון המצליח, פורסם בכתב העת Distance-educator.com.

תבליט

מקורות מתוך הכנס הוירטואלי "נסתר ונגלה בהוראה מקוונת", מכון מופ"ת, מאי-יוני 2002.

תבליט

אסופת תקצירים מכנס "הוראה מרחוק והוראה מקרוב ומה שביניהן",  מכון מופ"ת, יוני 2002.

תבליט

כנסים עולמיים בתחום למידה מרחוק בהשכלה הגבוהה.