אודות 

מאגר מידע זה נכתב כעבודה אקדמית במסגרת לימודי תואר שני
במסלול "הוראה ולמידה משולבת תקשוב" באוניברסיטת בן-גוריון.
כל המאמרים נכתבו על ידי בהתבסס על תרגום ומיזוג של טקסטים,
הלקוחים מהרשימה הביבליוגרפית בתחתית כל מאמר.
קריאה מהנה, מיכל לירן.
 

המאגר עוסק במגוון סוגיות בתחום הוראה ולמידה מרחוק :

תבליט

ציוני דרך התפתחותיים בלמידה מרחוק - עבר, הווה, עתיד.

תבליט

טקסונומיה של למידה מרחוק-  הגדרות ,תפישות, מודלים.

תבליט

תנאים ללמידה רבת עוצמה.

תבליט

עקרונות פסיכולוגיים של למידה ממוקדת-לומד (learner-centered).

תבליט

מרכיבי סביבת למידה וירטואלית.

תבליט

מגוון דגמים של קורסים וירטואליים.

תבליט

סקירה מחקרית של אפקטיביות הלמידה מרחוק,
ושיקולי דעת בעיצוב סביבת למידה וירטואלית אפקטיבית.

תבליט

תפקידי ה"שחקנים" בזירה המקוונת: המורה, הלומדים.

תבליט

מגוון מקורות מידע רלבנטיים.

תבליט

למידה מרחוק בהשכלה הגבוהה בארץ ובעולם.


ת
ודות  


תודה לד"ר אלי קוזמינסקי, לד"ר גד אלכסנדר, לד"ר אולז'ן גולדשטיין, ולצמרת ווכנהאוזר על ההנחייה, התמיכה והסיוע
במגוון תחומים ונושאים.

תודה לאלישע בביוף על התמיכה והסיוע, ועל אכסניה אמינה למאגר זה.