ירושלים

עיבוד, עריכה וכתיבה: מיכל לירן

לפניכם פעילויות חובה ופעילויות רשות והעשרה לקראת יום ירושלים.

קראו את ההנחיות ובצעו את הפעילויות בהתאם.

יש להתחיל בפעילויות החובה ולאחר מכן לעבור לפעילויות הרשות.

 

 

לפעילויות החובה                                  לפעילויות רשות והעשרה