למידה מרחוק אקדמית

"There are two fundamental equalizers in life-  The Internet and Education.
eLearning eliminates the barriers of time and distance,
creating universal, learning-on-demand opportunities
for people, companies and countries".

John Chambers, President and CEO of Cisco Systems


פרק זה ייכתב בקרוב.


 
להלן מספר מקורות מידע רלבנטיים מומלצים לעיון:

תבליט

אסופת תקצירים (הרצאות מליאה, מושבים מקבילים, פוסטרים)
מתוך כנס "למידה מרחוק אקדמית" , מטעם מיט"ל, פברואר 2002.

תבליט

מקורות מתוך הכנס הוירטואלי "נסתר ונגלה בהוראה מקוונת", מכון מופ"ת, מאי-יוני 2002.

תבליט

אסופת תקצירים מתוך כנס "הוראה מרחוק והוראה מקרוב ומה שביניהן",
מכון מופ"ת, יוני 2002.

תבליט

כנסים עולמיים בתחום למידה מרחוק בהשכלה הגבוהה.