שיעור שנים עשר – יום העצמאות

הקדמה:

בשיעור זה ניצור את דגל ישראל מתנופף ברוח.

תהליך:

ניצור מלבן, נמחק את צלעו העליונה והתחתונה, במקומם נשבץ קו גלי. ניצור את שני הפסים, ניצור את מגן הדוד ונוסיף מוט לדגל.

כלים ומיומנויות:

בסרגל הכלים נשתמש בכלים הבאים: תיבת טקסט, תיבת סימון, מלבן, מלבן עגול פינות, צבע מלא וצבע מתאר.

כמו כן נשתמש במיומנויות: כתיבה, סימון, מחיקה, גרירה, שכפול.

 

לכלים ומיומנויות:

לכללי היסוד

לסרגל כלים

לתפריט  

שלבי העבודה:

3

2

1

מסמנים ומוחקים את הצלע העליונה והתחתונה.

בסרגל כלים בוחרים בכלי המלבן. בוחרים ב- קווי מתאר.

בוחרים בצבע מתאים. משרטטים מלבן.

6

5

4

מביאים את סמן העכבר למרחק של כ- 1 ס"מ מתחילת הקו ומעליו. מקליקים עם העכבר קליק אחד.

את מקום הצלעות שנמחקו משלימים עם קו גלי:
בוחרים בסרגל הכלים בקו גלי. משרטטים אותו במרחק מה מן המלבן בעזרת מקש Shift כדי יהיה ישר.

המלבן לאחר המחיקה.

9

8

7

משכפלים וגוררים לחלק התחתון של הקוים האנכיים. עדיין אין לבטל את המסגרת.

מסמנים וגוררים עד שיישק לשני הקוים האנכיים.

לא מבטלים את המסגרת.

מביאים את סמן העכבר למרחק של כ- 1 ס"מ מסופו של הקו ומתחתיו ומקליקים קליק אחד עם העכבר.

 

ג

ב

א

 

12

11

10

מגן דוד:
קל יותר ליצור מגן דוד מלא.

א.               במרחק מה מן הדגל משרטטים מלבן כחול ב- צבע מלא.

ב.               בוחרים בקו ישר לבן. חותכים את המלבן ומפרידים בעזרת הקו למשולש ולטרפז.

ג.                צובעים את הטרפז בלבן כדי להעלימו. נותר משולש.

צובעים בצבע מתאים. יש להקפיד שלא יהיו פתחים בחיבור בין הקווים כדי שהצבע לא יגלוש.

ממשיכים לשכפל לפי הדוגמה, כדי ליצור את הפסים הכחולים. יש להקפיד על מרחק אחיד מהשוליים ובין קווי הפסים.

15

14

13

ממזגים את שני המשולש למשולש אחד שווה שוקיים.

הופכים את המשולש בהיפוך אופקי.

משכפלים את המשולש. מקפידים שלא לבטל את המסגרת.

18

17

16

גוררים את המשולש מעל המשולש האחר. מתקבל מגן-דוד.

 הופעים את אחד המשולשים בהיפוך אנכי.

מסמנים ומשכפלים.

 

21

20

19

לציור המוט:

בוחרים במלבן עגול פינות בצבע מלא. בוחרים צבע מתאים  ושרטטים במרחק מה מן הדגל את המוט. מסמנים אותו וגוררים אותו צמוד לדגל.

 

מסמנים את ה- מגן-דוד וגוררים אותו למרכז הדגל.

 

     

 

 

 

ג

ב

א

 

 

 

21

20

 

 

מסמנים, משכפלים וגוררים למקום המתאים , כך שיחברו בין הדגל למוט.

למהדרים: קשירת הדגל למוט.

א.בוחרים בקו מתאר. מציירים אליפסה בגודל מתאים בצבע מתאים בעובי קו בינוני.

ב.מסמנים את חלקה העליון

ג.מוחקים אותו.

 

 

 

 

 

התוצר המוגמר.

הטקסט הוא להדגמה בלבד.

בשלב זה כדאי להעביר את הציורים לוורד ולהוסיף את הטקסט שם.

עושים זאת בדרך הבאה:
מסמנים את התוצר המוגמר,מעתיקים, פותחים את וורד ומדביקים. בסרגל תמונה בוחרים בסמל של הכלב ובוחרים ב- מעל הטקסט, או ריבוע. ראה איור 2. מסיטים את התמונה למקום בו לא תפריע. הילד כותב את הסיפור שלו. לאחר ההתערבות מציגים את הדף כעמוד שלם (מרחיקים את הדף וכך ניתן לראותו בשלמותו) וגוררים את התמונה למקום המתאים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוגש ע"י מאשה ליפשיץ

 

לתפריט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איור 2