עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביב        


אוגדן לריכוז מידע ובניית תח"י

תכנית חינוכית יחידנית
אוגדן לריכוז מידע ובניית ת ח" י

לגני הילדים

אוגדן לריכוז מידע ובניית תל"א

תכנית לימודים אישית-לתשומת לב המבקרים

האוגדנים נמצאים בתהליך של בנייה והתחדשות אנו מזמינים אתכם להגיב, להאיר ולהעיר

פורום המתי"א            מייל למתי"א
:קישורים בנושא תכניות אישיות

תכנית לימודים אישית- האגף לחינוך מיוחד

מה בין תל"א לתח"י

?מה עושים מחר בבוקר

טפסים להכנת תל"א- האגף לחינוך מיוחד

מאגר מיפויים, מטרות, יעדים בעריכת טובה גרינפלד ורלה קורצר

ההנחיות לעבודה עם המאגר של טובה גרינפלד