עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביב
כ"ט בנובמבר
מפת החלוקהמסמך תכנית החלוקה

הפעלות
עמל נט

דף הפעלה

אמ"ית

חט"ב פסגות יהודמילים שעשו היסטוריה

פורום המוריםב-29 בנובמבר 1947, קיבלה העצרת הכללית של האו"ם

ברוב של 33 קולות 13 נגד ו- 10 נמנעים

,החלטה לסיים את המנדט הבריטי ולחלק את ארץ- ישראל המערבית

למדינה יהודית, למדינה ערבית ולמשטר בינלאומי מיוחד על ירושלים

.ההחלטה התקבלה בשמחה בישוב היהודי בארץ

אך נדחתה ע"י המנהיגות הערבית בא"י ובארצות ערב
מילים שעשו הסטוריהסרטונים

מדינה קמה- מאגר סרטונים

תמונות

ההצבעה באו"ם

העם חוגג ברחובות 1

העם חוגג ברחובות 2

העם חוגג ברחובות 3הצעת החלוקה

החלטת האו"ם

ההחלטה 29.11.47

מגילת העצמאות

סיום המנדט הבריטי

כט' בנובמבר

מאבק מדיניאתר האו"ם

ארגונים צבאיים

מלחמת העצמאות

אירועים

מדינת ישראל

הצהרת בלפור

2הצהרת בלפור

הצהרת בלפור 3

הצהרת בלפור 4

נקודת מפנה

היישוב בתקופת המנדט

הכרזת המדינה

סוגי התיישבות

עליות לפני קום המדינה

עליות לאחר קום המדינה

קליטת העלייה הגדולה
הלורד רוטשילד