עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביבאצלנו כבר המציאו את הגלגל

מאגר חומרי למידה מותאמים, לילדים עם צרכים מיוחדים - בחט"ב                

דברי פתיחה
                    

:מיון חומרי הלמידה נעשה בשתי דרכים
עיבוד החומרים:   צוותי שילוב, מורים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל בחט"ב בעיר חולון

עיצוב ועריכה:   סיגלית סידון, רכזת תקשוב מתי"א

matyah@bezeqint.net