עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביב
יום זכויות הילד


להיות כאן ילד


הפעלות

הפעלות ומערכי שיעור

הזכויות שלי- לנוער

הזכויות שלי- לגיל הרך

תלונות תלמידים

הזכות לכבוד והחובה לכבד

ריכוז אתרים- משרד החינוך

פנקס זכויות התלמיד

על זכויות ואחריות

איך לשמור על עצמי

שירים וקטעי ספרות

ספרים חדשים

מנהל חברה ונוער

זכותי אחריותי

משוחחים על אחריות

אתר אמי"ת

תבקיע גול תצא גדול- מצגת

קו פתוח לתלמידיםסרטונים

הילדים שלכם- דברים שלא ידעתם

אנשים קטנים גדולים

הגנה מניצול כלכלי

חלומות של ילדים

מהן הזכויות שלי

דיני משפחה

הורות שווה

ועדה לזכויות הילד

אל"י
בשנת 1954 המליצה העצרת הכללית של
,האומות המאוחדות למדינות החברות בה
. לציין מידי שנה את יום הילד הבינלאומי
התאריך שנקבע הוא 20 בנובמבר
, היום בו אישרה העצרת הכללית
. את האמנה לזכויות הילד בשנת 1989
ביום זה מגויסת התקשורת להגברת המודעות
לרווחתם ולבריאותם של ילדים
,בכל רחבי העולם
. ולעידוד האחווה וההבנה בין ילדים

אמנת האו"ם

הרחבה- מט"ח


זכויות התלמידים- משרד החינוך

חוזר המנכ"ל

אמנת האו"ם

תמצית סעיפי האמנה

זכויות הילד בישראל

חוק זכויות התלמיד

הזכויות שלי

המועצה הלאומית לשלום הילד