עיריית חולון
מינהל החינוך
     

משרד החינוך
מחוז תל אביב

רציונל- מצגת

כתיבת דו שיח- האורן הקטן

1   2   3   4   5

עידית סידס


'משכיני שלום- כיתה א

רונית קוריאל
יישום מיומנויות מחשב

חנוכה- תרשים

פורים- מיון בטבלה

עשר המכות- מצגת   1    2

פסח- יצירת תשבץ

אהוד בן גרא- ת.ז

לימור קומה'אחריות- כיתה א

דפנה כהן


הקבוצה והיחיד- מולדת

מצגת- רציונל
יצירת אלבום כיתתי

ליבת קניאס
מיומנויות למידה

פסח- תבנית סיפורית

ת.ז לחג

יציאת מצרים- כתוביות

טלי ענתבי


יישום מיומנויות מחשב
יצירת תפזורת- יום המשפחה


מירב לוי

ארצות הים התיכון- כתיבת עבודת חקר

רציונל

הנחיות לכתיבת העבודה

מיון מידע בטבלה

עדי אפריימי
מחסן השטוזים


טלי ענתבי ומיכל סלונים