עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביב


אצלנו כבר המציאו את הגלגל

מאגר חומרי למידה מותאמים, לילדים עם צרכים מיוחדים


תיכון קריית שרת, חט"ב ארן

חומרי למידה מעובדיםלסיכום

ספרות          


בת הרב         

בלדה         

        אם לא למעלה מזה         

התנ"ך         

רויאל פרינצק         

האיכר ונשותיו         

מה יש לי לומר