עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביב
אזרחות

היסודות החוקתיים

מדינה יהודית

מדינה דמוקרטית

הדמוקרטיה בישראל

מקור הדמוקרטיה

המשטר בישראל

המכון הישראלי לדמוקרטיה

טוהר בחירות

מבקר המדינה

בדרך אל הקלפי

חוק המפלגות

פנקס הבוחרים

תעמולת בחירות
הפעלות

עולם הדמוקרטיה

מיהו מנהיג

מנהיגים מהארץ והעולם

בין אזרח למדינה

הכרזת המדינה

לאום ומדינת לאום

בניית חוקה

במה אני יהודי

החקיקה בכנסת

הנשיא

הממשלה

ראש הממשלה

הכנסת

המפלגה

הרשות השופטת

משרדי הממשלה

הצורך בשלטון

דמוקרטיה

תפזורת מנהיגים


ארוחת ערב וענת לא יודעת מה להחליט
יהונתן גפן

ערב אחד לא ידעה ענת להחליט
.מה תאכל לארוחת-ערבית
:לילה ירד ושחורים השמיים
ביצה קשה
,או רכה
חביתה
?או עין
.ישבה וחשבה וחשבה וחשבה
עם מזלג וסכין
וכפית ומפית
.ולא ידעה מה להחליט

בא דוד משה
:ואמר בקול קשה
אם לא תאכלי
!לא תגדלי

:אמר אחיה יונתן
אני מכיר סיפור על ילד קטן
.שהיה אוכל ביצים כמו שאוכלים ליפתן
:רק אבא אמר
היא ילדה קטנה אבל פיקחית
.תנו לה לחשוב ובסוף תחליט
.והיא יושבת ויושבת חושבת וחושבת

-ולילה סביב סביב
כוכבים
כמו עיניים
מציצים בחלון
.מכל השמיים
ביצה קשה או רכה
חביתה
?או עין


זהו יום הבוחר
מנהיגות

מנהיגות

1מנהיגות

מנהיגות ומנהיגים

מנהיגים ברשת

הפעלה- מנהיגות

מרועה צאן למלך ישראל

הנהגה ושיפוט של מלכים ושופטים

בכורה ובחירה

משה כדגם למנהיג
בחירות בישראל

בחירות מהן

הבחירות לכנסת

שיטת הבחירות

בחירות מקדימות

בדרך אל הקלפי

האתר הממשלתי

בחירות בישראל

התהליך

ילדים בוחרים

בחירות בגובה העיניים

משרד החינוך

ספריית מט"ח

סנונית

בחירות בעולם

נשים ובחירות

לבחור ולהיבחר
מפלגות בישראל

מפלגות

מקימים מפלגה

רשימת המפלגות

מפלגות בתנ"ך

תשדירי בחירותממשלות ישראל

מאז קום המדינה

ממשלת ישראל לדורותיה

שרים וסגנים

תפקיד ראש הממשלה

ההסטוריה של הבחירות