עיריית חולון
מינהל החינוך

משרד החינוך
מחוז תל אביבאהוד מנור

2005 - 1941

תולדות חייו