מה חדש?!


חדש באתר

הנושא המרכזי לשנה"ל תשע"ה:
"ישראל עולה כיתה - עוברים ללמידה משמעותית"

למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר מידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין.
למידה משמעותית מתרחשת אצל הלומד והמלמד בתוך יחסי גומלין עם הסביבה והיא מתקיימת במרחבים שונים: בגן הילדים, בבית הספר, בספרייה, בבית ובמשפחה, בתנועות הנוער, בקהילה, באתרים שונים ובמרחב הדיגיטאלי.
בתהליכי למידה משמעותית החוויה הפדגוגית והחוויה הפסיכולוגית של הלמידה משלימות זו את זו, משפיעות זו על זו ומעצימות זו את זו. כדי להבטיח למידה משמעותית ולהשיג את מטרותיה, נדרשת מכל השותפים הסתכלות מחודשת על מרכיבים רבים, ביניהם: מטרות הלמידה, אפיוני הלומדים, תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, תכניות הלימודים, ההתארגנות המערכתית והכשרת הצוותים לפני כניסתם להוראה ובתהליכי הפיתוח המקצועי במהלך חייהם המקצועיים.

ישראל עולה כיתה - עוברים ללמידה משמעותית

ניתוח התנהגות

במערכת החינוך משתלבים מנתחי התנהגות במרכזי מתי"א ובי"ס הרגילים והמיוחדים ומתפקדים כמומחי תחום או כמדריכים, המספקים תמיכה מערכתית, שכבתית, כיתתית או אישית, על פי הצורך. הם אחראים על תכניות פרטניות לתלמידים מאתגרים או לתלמידים משולבים בעלי לקויות שונות, PDD ,ליקויי למידה וכו', מנחים את סגל ההוראה בניווט כיתה יעיל ובהפעלת תכנית התנהגותית כיתתית: בונים ומפעילים תכניות שכבתיות או מערכתיות לחינוך לערכים, להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור אקלים בית ספרי.


לוגו כנס מתיא בתאריך: 16.2.2012 נערך כנס מתי"א תשע"ב - המציין ט"ו שנים למתי"א
"כולנו ביחד כלים שלובים"   לצפייה בתערוכה לחץ כאן

קישורים

לתרגול קריאה-כתיבה:

גמבה
לפתוח בכרום
גמבה 2
לפתוח בכרום
שטף קריאה עברית
לפתוח בכרום
תנך לבגרות יופי של שפה שטף קריאה אנגלית
לפתוח בכרום
מילה היא רק התחלה

אתר מידעון שילובBack to Top