רחובות על שם ארגונים תנועות ולוחמים

חזרה למפה הראשית

'חזרה לרובע י

רחוב העלייה - נקרא על שם המבצע של עליית יהודים לארץ ישראל מכל תפוצות הגולה. עד קום המדינה עלו יהודים ארצה בהגבלות, בצורה חוקית או לא-חוקית, אך עם קום המדינה וחקיקת חוק השבות נפתחו שערי המדינה לכל יהודי והחלה העלייה ההמונית של יהודים משבעים ארצות בתבל.

רחוב קק"ל - נקרא על שם הקרן הקיימת לישראל שהוקמה על ידי ההסתדרות הציונית במטרה לרכוש קרקעות בארץ ישראל ולפתח אותן. קק"ל נוסדה ב1901- בקונגרס הציוני החמישי. הקרן הקימה ארגון לאיסוף תרומות מיהודי העולם, קנתה קרקעות בארץ ישראל והכשירה אותן להתיישבות ולנטיעת יערות. עד שנת 1975 נטעה הקרן הקיימת למעלה מ120- מיליון עצים והכשירה כחצי מיליון דונם לחקלאות.

רחוב פורצי הדרך - נקרא על שם "גדוד הפורצים" במלחמת השחרור, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, חלק מחטיבת הראל. הגדוד נלחם באזור ירושלים, כבש את הר ציון ופרץ לעיר העתיקה. בין אנשי הגדוד היה רפאל איתן.