רחובות על שם ציפורים

חזרה למפה הראשית

'חזרה לרובע ב

רחוב הדוכיפת - נקרא על שם עוף ממשפחת הדוכיפתיים. הדוכיפת דוגרת בארץ באביב, ובימי החורף היא יוצאת מהארץ בדרכה לארצות החמות שבאפריקה. הדוכיפת ניכרת בנוצה צהובה-שחורה הנמצאת על ראשה. היא ניזונה מזחלי חרקים. הדוכיפת נזכרת בתורה פעמיים ברשימת העופות הטמאים (ויקרא יא, יט; דברים יד, יח).

רחוב הדרור - נקרא על שם ציפור שיר קטנה בצבע חום ואפור, המקננת בארץ בקרבת משכנות האדם. הדרור, המכונה בשם "דרור הבית", היא ציפור יציבה בארצנו.

רחוב הזמיר - נקרא על שם ציפור שיר קטנה ממשפחת הקיכליים. הזמיר עובר בארץ בדרכו דרומה בסתיו ובדרכו חזרה באביב. שירת הזמיר הזכר ערבה מאוד לאוזן. הוא מרבה לשיר בערבים ובלילות בעת שהנקבה דוגרת על הביצים. הזמיר נזכר בתנ"ך: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב, יב).

רחוב החוחית - נקרא על שם ציפור שיר קטנה ממשפחת הפרושים, המצטיינת בצבעיה היפים. החוחית יציבה בארץ. החוחית בונה את קנה באמנות רבה. הקן חבוי בין ענפי העצים ובעיקר בין החוחים (כדי להגן עליו מפני עופות טורפים), ומכאן שמה.

רחוב הנחליאלי - נקרא על שם ציפור שיר קטנה החורפת בארצנו. בואה מסמל את בוא הסתיו. הנחליאלי מיטיב לרוץ ולעוף ובלכתו הוא מניע את זנבו. בארץ נפוץ הנחליאלי הלבן. הוא נוהג לחנות בשלוליות ובנחלים ומכאן שמו.

רחוב השלדג - נקרא על שם השלדג, עוף בעל מקור ארוך וצבעי גוף בולטים (לבן, שחור, חום, ירוק וכחול). השלדג ניזון בעיקר מבעלי חיים קטנים החיים במים - צפרדעים, דגים וסרטנים - אותם הוא שולה תוך כדי צניחה עליהם. השלדג מקנן על החוף בתוך מחילות אשר הוא נובר במצוקים. בארץ מצויים שלושה מינים של שלדגים, שניים מתוכם יציבים ואחד חורף.