מדרשי חז"ל 

 

 

 

 


ליקטה ועיבדה: הדס עם-שלם

 

 

מטרות:  להפגיש את התלמידים עם מדרשים הקשורים בנושא ט"ו בשבט.

            להציג את הערכים הנגזרים מהחג ומהמדרשים.

               להביא לחשיבה על הקשר שבין עם ישראל לא"י בדרך יצירתית.

 

לבחירתך הצעות כלליות לפעילות:        

1. יצירת קולאז' ע" התלמידים, דרכו יועבר המסר של המדרש שנבחר על-ידם מתוך המבחר המוצע. (לפעילות זו יש להכין: עיתונים, בריסטולים, מספריים ודבק. )

2. פעילויות שונות כגון: דיון, הפעלה, יצירה וכד' בנושאים הערכיים שמזמנים המדרשים.         

        

לקט מדרשים:

  אחריות האדם לשמירת הנוף:

"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשבחים הם! וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קילקת אין מי שיתקן אחריך."  (קה"ר ט.)

הכן פרסומת להעברת המסר הערכי של המדרש.

 

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם"- אמר להם הקב"ה לישראל: אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירים בנטיעות, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם."

-איזו גישה חברתית משתקפת במקור הנ"ל?

- הביאו דוגמאות נוספות מחיי היום יום המשקפות את הרעיון של מדרש זה.

 

"אומרים לאילני מאכל: למה אין קולכם הולך? אמרו להם: אין אנו צריכים, פירותינו מעידים עלינו. אומרים לאילני סרק: למה קולכם הולך? אמרו להם: הלוואי נשמיע קולנו וניראה. אמר רב הונא: לא משום הטעם הזה, אלא: אילני מאכל על ידי שהם כבדים בפירותיהם, לפיכך אין קולם הולך, אבל אילני סרק, על ידי שהם קלים בפירותיהם- קולם הולך."        (בראשית רבה ט"ז)

-        ערוך השוואה בין מקור זה, בין סוגים שונים של בני אדם ולמאמר חז"ל "אסתירא בלגינא "קיש קיש" קריא",(פירוש: מטבע קטן בכד קיש קיש קורא) .

 

 

 

 

הצעה לפעילות לפני קריאת המדרש:

ערוך ניסוי בכיתה -  כלי אחד מלא במטבעות, כלי שני 2 מטבעות בלבד.

מה מרעיש יותר? מדוע?

במה דומה הדבר להתנהגותם של אנשים?

האם דווקא אלה ששומעים יותר, נחשבים לשווים יותר? חווה דעתך תוך נימוק.

 

"אדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו נאה ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין- הרי פירותיך מתוקין. שיהיה צילך נאה- הרי צילך נאה, שתהא אמת מים עוברת תחתיך- הרי אמת מים עוברת תחתיך.אלא יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך." (תענית ה')

 

כתוב ברכה לחברך בסגנון הברכה הנ"ל, תוך התאמה לתכונות הטובות של חבריך.

 

 

 

 

 


חזור לדף הראשי

חזור לדף ט"ו בשבט

 


מומלץ לצפיה באינטרנט-אקספלורר וברזולציה 600/800

 

עיצוב וביצוע גואל דרורי