פעילויות באוריינות לגן הילדים

                    בעקבות השיר : מה מתחיל / כתבה : דתיה בן דור

                 כפי שבאו לידי ביטוי ב"גן- צבר" הגננת: אילנה דואנס

                                           בעיר אשקלון

 

 

תבליט

 מחרוזת מילים

תבליט

 מניפת מילים

תבליט

מתכון לממתק ומשקאות

תבליט

במחשב ( אצטרובל )

תבליט

דף משימה

תבליט

מרקיה

תבליט

מדעים : המגנט  

תבליט

ארגון במרחב :

תבליט

מצאי ( אוריינות מתמטית ) 

תבליט

מחול ( תנועה)

 

 

 

 

 

 מחרוזת מילים

 חומרים לפעילות :

אותיות שונות למילים המתחילות ב: מ .(יש להדביק את האותיות על ריבועי פוליגל לבנים)

חוטי ניילון או חוטים רכים אחרים באורכים שונים.

מחטים גדולים בעלי חוד קהה.( מתאים לילדים בגן חובה )

 

אופן הפעילות :

על הילדים להשחיל במחט אותיות וליצור מילים שמתחילות ב: מ .

על פי השיר שכתבה: דתיה בן דור "מה מתחיל", אך ניתן להוסיף מילים נוספות

המתחילות ב: מ .

כל השחלת מילה מהווה מחרוזת מילים שניתן להתקשט ולהתפאר בה.

 

מטרות הפעילות :

הילד יזהה את האותיות ויחבר אותן למילים.

לחזק בילד את המוטוריקה העדינה.

לשפר בילד את הקורדינציה , תאום יד עין.

 

אפשרויות המשך:

הילד יענוד על צווארו את התוצר ( המילה הכתובה )

הילד יחבר מילים חדשות שמתחילות  ב: מ .

הילד יחפש מילים נוספות המתחילות באות : ממ  אך להן תנועות אחרות

וצלילים הפותחים :במי, (מטריה)  מו,(מושבה) מה, (משי) ועוד .

באותה דרך ניתן להכין פעילויות גם על אותיות אחרות שברצף ה-א,ב.

 

חזרה  למעלה

 

מניפת מילים

חומרים לפעילות :

על השולחן מניפות שונות

על כל רצועה במניפה כתובה אות .

 האותיות מרכיבות מילים המתחילות ב: מ מתוך השיר "מה מתחיל" / דתיה בן דור.

סדר האותיות במניפה מבולבל.

 

אופן הפעילות :

על הילד לסדר את סדר האותיות במניפה כך שתתקבל מילה המתחילה ב: מ .

 

פעילויות המשך:

הילד יעתיק את המילה שהתקבלה וינסה לגלות ולכתוב מילים נוספות המתחילות ב: מ.

להוסיף מניפות שונות המכילות אותיות למילים אחרות בעלי תנועות אחרות .

 

חזרה  למעלה

 

 

מתכון לממתק ומשקאות

חומרים להפעלה :

מתכונים שונים הקלים למילוי הוראות . ( המילה מתכון מתחילה ב: מ . )

מתכון לממתקים ( מתוך ספר להכנת ממתקים ).

מתכון להכנת משקה ( מתוך ספר להכנת משקאות ).

 

אופן הפעילות :

הילד יבחר במתכון הרצוי לו .

יקרא את הכתוב ויפענח את הסמלים המופיעים במתכון ויידע ליישמם.

הכנת משקה על פי מילוי הוראות שבמתכון.

 

מטרות הפעילות :

הילד יקרא את הכתוב ויפענח את הסמלים

הילד יתנסה במילוי הוראות ,על פי המתכון.

הילד יכין משקה או ממתק על פי המתכון שבחר.

הגברת המודעות בילד בחשיבות השתייה במיוחד בימי הקיץ החמים.

הילד ירווה את צימאונו ויהנה מתוצרתו.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

במחשב ( אצטרובל )

הפעילות :

הילד יקליד אותיות למילים בעלות משמעות  מתוך השיר : " מה מתחיל " שכתבה דתיה בן דור

הילד ידפיס את המילים ויאייר את משמעותן באמצעות אצטרובל במחשב או בשולחן היצירה שבגן.

 

מטרות הפעילות:

הילד יזהה את האותיות במקלדת

הילד יתמצא במרחב.

הילד יתנסה בשליטה בעכבר המחשב.

הילד יכיר פעולות בסיסיות במחשב.

שיפור יכולת הקורדינציה באמצעות תיאום יד עין.

חיזוק המוטוריקה העדינה .

טיפוח יכולת ההקלדה במחשב.

 

חזרה  למעלה

 

דף משימה

חומרים לפעילות:

השיר : "מה מתחיל"/ כתבה דתיה בן דור, מודפס או מצולם בצורה ברורה ומנוקדת .

עפרונות ומחקים .

 

הפעילות:

הילד ידקלם ויקרא את מילות השיר : "מה מתחיל" / כתבה דתיה בן דור.

הילד יזהה את מילות השיר המתחילות ב: מ ויקיף אותן בעיגול.

 

מטרות הפעילות:

הילד יקרא ויזהה את  האות עם התנועה : מ .

הילד יזהה מילים בשיר המתחילות ב: מ .

הילד יבדיל בין מילים המתחילות ב: מ לבין מילים אחרות בשיר

הילד ינסה למצוא מילים נוספות המתחילות ב: מ ואינן נמצאות בשיר.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

מרקיה

חומרים לפעילות

הכנת מסעדה במשחק הסוציודרמטי , מסעדה המתמחה בסוגים שונים של מרק .

מרק , משום המילה המתחילה ב: מ

אוסף אריזות ריקות של מרקים שונים .

הילדים יכינו תפריטים של מרקים שונים , אשר ניתן יהיה להזמינם במרקיה.

ניתן גם להכין מבצעים של ממתקים  למי שמזמין מרק מסוים , או אחר. 

שיום ושילוט לתפקידים השונים במסעדה .

שיום ושילוט למסעדה עצמה ותוצריה.

קביעת שם למרקיה כמו : המרקיה של גן צבר או אחר .

 

דרכי פעילות :

פיתוח משחק סוציודרמטי במוקד המשפחה , המכולת. המרפאה והמסעדה.

משחק תוך כדי התייחסות לבעלי התפקידים , התפריטים והמבצעים השונים שבמרקיה. 

התייחסות לתפריטים המתחילים ב: מ .

 

מטרות הפעילות:

הילד יתרגל הרגלי אכילה נאותים במסעדה.

הילד יכיר את נמוסי השולחן  וינהג לפיהם.

הילד יכיר את בעלי המקצוע העובדים במסעדה .

הילד ייהנה ממשחק חוויתי .

הילד ילמד יחסי לקוח -נותני שרות (מלצר).

הילד יתנסה בכתיבת מילים ( אוריינות ) .

הילד יתמחר תפריטים במסעדה ( אוריינות מתמטית ).

ילד יקרא שלטים המופיעים במסעדה וידע להתנהג בהתאם.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

מדעים : המגנט  

חומרים לפעילות :

הכנת כרטיסיות עם מילים אטומות . ( אותיות המילים גזורות מתוך רצועות מגנט )

אבקת מתכת בתפזורת בתוך שקית שקופה  וסגורה היטב.

המילים כולן מתוך השיר של דתיה בן דור : " מה מתחיל" .

 

דרכי פעולה :

הילד בוחר בכרטיס שיש בו מילה אטומה .

 עליו לגלות את המילה הנסתרת באמצעות אבקת המתכת הסגורה בשקית

ברגע שיפזר הילד את אבקת המתכת על הכרטיס האטום , תתגלה המילה הנסתרת .

יש להקפיד שלא לפתוח את השקית עם האבקה , כאם להניחה סגורה על הכרטיס .

האותיות העשויות ממגנט מספיק חזקות כדי למשוך אליהן את אבקת המתכת

ולחשוף את המילה הנסתרת.

 

מטרות הפעילות:

הילד יזהה את האותיות אשר יחשפו ויקרא אותן .

הילד יתנסה התנסות מדעית , חקר וגילוי .

הילד ילמד באופן חוויתי .

התייחסות למגנט ומדע כמילים המתחילות ב: מ .

 

פעילויות המשך:

הילד יעתיק את המילה שגילה ויצייר ציור מתאים.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

ארגון במרחב :

חומרים לפעילות :

סרטים  בצבע אדום ובאורכים שונים.

כרטיסיות עם האות והתנועה : מ .

כלי כתיבה וציור.

 

דרכי פעולה :

הילד יחפש במרחב שבגן ובחצר הגן : עצמים , חפצים , רהיטים שמתחילים ב: מ .

הילד יקשור סרט אדום לכל אחד מהם.

הילד יבחר שלושה עצמים שאותם אהב במיוחד ויניח לידם כרטיס עם האות והתנועה : מ .

הילד ינסה לכתוב את המילים שבחר  באמצעות העתקה או באמצעות שמיעה.

הילד ינסה להוסיף איורים מזהים נוספים למילה שבחר.

 

מטרות הפעילות:

הילד ירחיב את אוצר המילים שלו .בעקבות חיפוש מילים המתחילות ב: מ

אשר נמצאות במרחב הגן והחצר.

לעורר בילד עניין ורצון לחקור ולגלות בדרך חוויתית.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

מצאי ( אוריינות מתמטית ) 

חומרים לפעילות :

קיר מפעיל , ולידו סלסילות עם תמונות של מילים המתחילות ב: מ  כמו : מגהץ , מנדרינה,

מגש, מחברת , מזרק, מרזב, מרק, מרגרינה, מטה , מסרק, מתנה , מטאטא, מרכול ועוד.

סלסילות עם גרוטאות ואביזרים שונים כמו : גלילי נייר טואלט , חלקי אטבים , אריזות קרטון ריקות , פקקים , מקלות ועוד.

צמדנים לתמונות ולאביזרים השונים.

כרטיסיות עם המילים המתחילות ב: מ

כרטיסיות עם מספרים.

 

דרכי  פעולה :

הילד מרכיב תמונה בלוח מפעיל באמצעות התמונות והאביזרים שברשותו .

לאחר מכן הילד בוחר את הכרטיסיות  המילים של התמונות אשר בחר להשתמש ביצירת התמונה שלו,

ומכין רשימת מצאי לתמונה שהרכיב  , כלומר: באם בחר להשתמש בשלוש מנדרינות אשר הופיעו בתמונה שלו , יניח הילד ליד המילה מנדרינה את הספרה 3 , ובאם בחר בתמונה לארגן מרכול עם חמישה סוגי מרקים יהיה עליו לסדר ברשימת המצאי את המילה מרכול ולידיה את הספרה 1 ואת המילה מרק ולידה את הספרה 5 וכך הלאה.

לאחר מכן ניתן לארגן דיאגרמה לרשימת מהמצאי שהילד הכין , כדי לבדוק מילים מועדפות בתמונה אחת לעומת תמונה אחרת .

 

מטרות הפעילות:

הילד מתנסה באוריינות מתמטית .

הילד יבנה תמונה מהתמונות והאביזרים שברשותו.

הילד יזהה את המילים לתמונות והאביזרים שבחר להשתמש בהם.

הילד יתנסה בהכנת  רשימת מצאי.

הילד יתרגם נתוני רשימת המצאי באמצעות דאגרמה ויסיק המסקנות מתוך סיכומי הדאגרמה.

 

חזרה  למעלה

 

 

 

מחול ( תנועה)

חומרים לפעילות :

 שלטים  עם המילים המופיעות בשיר של דתיה בן דור והמתחילות ב: מ .

יש להכין  שלטים  כמספר הילדים , גם אם יש צורך בכך שמילה תופיע יותר מפעם אחת.

קלטת עם השיר: "מה מתחיל " / דתיה בן דור.

 

דרכי פעולה :

הילדים רוקדים לצלילי המוסיקה שבקלטת וברגע ששומעים את המילה הכתובה אשר נמצאת  בידם  עליהם להניף אותה .

השמעה חוזרת לשיר תוך כדי יצירת ריקוד רונדו עם השלטים שידיהם .

 

מטרות הפעילות:

הילד יפעל וירקוד לצלילי השיר: "מה מתחיל" / דתיה בן דור.

הילד יזהה את המילה הכתובה וידע להניף בזמן השמעתה בטיפ.

הילד ייהנה מפעילות לימודית וחוויתית.

 

 

חזרה  למעלה

 

 מקור: דפי משימות שהכינה  הגננת : אילנה דואנס ,"גן צבר" .

 

כתבה וערכה : פיגנבוים ברוריה מדריכת מדעים.

 

 

 

 

 

ממשפחת

 מומלץ לצפייה ברזולוציה 600/800 ומעלה