שאלון הסתכלות בעץ

 

הוראות לגננת

 

       ·          שאלון זה מתאים לתצפית ילדים בטיול ט"ו בשבט, בעזרת תווך המבוגר.
      רצוי שהילדים יצאו מספר פעמים בשנה אל אותו אתר ויבדקו את אותם עצים .
     כל ילד או קבוצת חברים יאמצו להם עץ , אחריו יערכו תצפית ויחקרו אותו.
     באם אין אפשרות לצאת משטח הגן , ניתן לבחור עץ בתוך חצר הגן ולערוך עליו       
     תצפיות במהלך השנה. יוצא מכך שהילדים יראו את העץ במשך השנה בשלכת , בלבלוב, פריחה וכו'.

       ·          נעודד את הילדים להשוואת העצים בין העונות , לאסוף נתונים ולתעד אותם בציור 

      או בדיאגרמות.

       ·        רצוי להכין  פעילות  מטרימה בגן , לפני יציאתם לתצפית בעץ, בפעילות זו נברר עם הילדים מהו נוף העץ , צמרת , גזע, ומושגים נוספים הנלמדים בגן.

       ·        הציוד הדרוש ליציאה : עפרונות וצבעים , דפי ציור , נייר צלוטייפ, צבעי פנדה , מספריים, כלים לאיסוף ,מגדלות ולוחות להנחת דפי ציור .

       ·       רצוי לבחור מקום תצפית שיהיו בו יותר מסוג אחד של עץ.

       ·       זוהי הזדמנות להבדיל בין עץ לשיח.

                        התצפית  בעץ       ·         התבונן בעץ הנבחר והתייחסו לחלקי העץ.
    אלו חלקים של העץ נראים לעין ? אלו חלקים אינם נראים לעין?

       ·          הגזע
     התבונן בגזע העץ ושער מה גובהו ( מן האדמה ועד המקום בו מתחילים לצמוח הענפים).
  שערו מה עוביו של גזע העץ( נסו להקיפו , לחבקו , כמה ילדים מצליחים לחבק אותו?)
  קליפת הגזע- חלקה? מחוספסת? סדוקה? שלמה? ( משש בכפות הידיים , הנח דף ציור על גזע העץ, בעזרת צבעי פנדה תיצור מרקמי גזע העץ.)

       ·         נוף העץ
 
מה צורתו? רחב/ צר , גבוה/ נמוך, ( תאר במילים ובציור מתאים ).

       ·         הענפים
    האם הענפים מכוסים ? בעלים ירוקים / עלי שלכת / מלבלבים / ערומים / פרחים / ניצנים / פירות ( תאר והוסף לציור נוף העץ).

       ·         העלים
    באם יש לעץ שבחרת עלים , מהי צורתו של העלה? עבה/ דק/ מחוספס/ חלק/ מאורך /דמוי מחט (תאר , הוסף לציור ובאם מצאת עלים יבשים על האדמה , אספו כמה עלים לכלי הריק שהבאתם, ניתן להדביק עלה או כמה עלים לדוגמא באמצעות נייר צלוטייפ)

       ·         הפרי
 
התבונן בפרח אחד. מה צבעו.? כמה עלי כותרת? מה גודלו? ( גדול / קטן)?
 הוסף פרטים נוספים וצייר בדף.
 קטוף פרח אחד . התבונן באמצעות מגדלת , צייר , ייבש את הפרח והדבק במחברת .

       ·         הפרי
  התבונן בפרי אחד . מה צבעו? מה צורתו? פרטים מיוחדים על הפרי .
  קטוף פרי אחד לכלי האיסוף והבא לתצוגה בגן.

       ·         הזרע
   נסה להוציא זרע מתוך הפרי. מה צבעו? גודלו? צורתו ? נסה לצייר אתו

        ·           נסה שוב לצייר את נופו הכללי של העץ.עבדה וכתבה : פיגנבוים ברוריה  מדריכת מדעים.    
    

 

 

עיצוב וביצוע: גואל דרורי

חזור לתחילת העמוד

 

ממשפחת

---

 מומלץ לצפייה ברזולוציה 600/800 ומעלה