הגדרות:

 

"אלכוהול":  כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול.

 

"בדיקת  נשיפה": בדיקת אוויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר

שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מרה

 את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף, או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה

של נשיפה שסיפק אותו נבדק.

 

"בדיקת מעבדה": בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול

בדם או הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או

במוסד רפואי.

 

"המידה הקבועה": ריכוז אלכוהול לפי אחד מאלה:

1.     חמישים מיליגרם של אלכוהול במאה מיליליטר של דם.

2.     ריכוז אלכוהול באוויר נשוף ברמה שוות ערך לריכוז האמור

בפסקה 1, או 240 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אחד בדוגמה של

אוויר נשוף שנעשתה בבדיקת הנשיפה.

 

"נבדק": אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה.

 

 

 

חזרה לתפריט בטיחות בדרכים

חזרה לדף הראשי

השתנה לאחרונה: תאריך 5.12.2000

 

 

 

---
800x600 מומלץ לצפייה ברזולוציה
עיצוב וביצוע: גואל דרורי