מוקד בטיחות בדרכים

 

מרכזת המדור: פרץ אורלי .

 

 

 

מה במוקד:

 

מטרות ויעדים בהוראת התחום

 

רשימת הסרטים הקיימים במרפ"ד

 

פעילויות בנושא:                  בדיקת שכרות

                                                הקלת העומס בכבישים

 

 

 

 

מטרות בהוראת התחום :

 

*   הגברת המודעות לסכנות בדרכים וליכולתנו למנוע תאונות.

*   הגברת המודעות לנזק הנגרם כתוצאה מתאונות דרכים .

*   הגברת המודעות לחשיבות וציות לחוקי תנועה .

*   הקניית ערכים כגון: התחשבות, אחריות וציות לחוקים שיהפכו

לחלק בלתי נפרד מהשיקולים בהתנהגות יומיומית .

*   הגברת המוטיבציה ללמידה דרך נושאים אקטואליים.

*   פיתוח היכולת לתפקד באופן עצמאי תוך כדי נטילת אחריות על

חיי אדם.

*   פיתוח מעורבות הקהילה מתוך העשייה הבית ספרית.

 

 

מטרות אופרטיביות :

 

*   המדור לבטיחות בדרכים יישם מדיניות ונושאים ע"פ תכניות של

 משרד החינוך באמצעות משאבים אנושיים וטכנולוגיים העומדים

לרשותו במרפ"ד.

*   המדור לבטיחות בדרכים ינחה ויסייע לרכזים בביה"ס בבניית

תכנית אינטגרטיבית אשר תקדם את השגת היעדים בתחום זה

בדרך אותנטית ורלוונטית תוך כדי תיאום וקשרי עבודה עם אנשי

מקצוע שהם בעלי עניין משותף לבטיחות בדרכים.

 

יעדים:

 

*   פרסום שוטף של חומר מקצועי באתר האינטרנט של המרפ"ד.

*   ארגון חומרי למידה בנושא "בטיחות בדרכים"  במדור במרפ"ד.

*   בניית תכנית אינטגרטיבית  בשיתוף תחומי דעת נוספים כמו

תקשורת.

*   קיום כנסים לרכזי המחוז .

 

שעות הפעילות:

יום א'  10:00-15:00  אחה"צ  בתיאום טלפוני. (6424892)

 

 

חזרה לתפריט בטיחות בדרכים

חזרה לדף הראשי

השתנה לאחרונה: תאריך 5.12.2000

 

 

 

---
800x600 מומלץ לצפייה ברזולוציה
עיצוב וביצוע: גואל דרורי