*               

"שלוש נשים"

 

הצעת פרוייקט שיובא לדיון

בפריס

אפריל 2005

 

בפני בתי הספר השותפים:

 

מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע

תיכון ע"ש מוריס רוול -פריס

מרכז "אל סמוך"- בית לחם

 

מציעי הפרויקט

גואל דרורי ונילי שפרוני

ממקיף ו' באר שבע

 

 

הרעיון:

 

יצירת סרט משותף: ישראלים – פלשתינאים- צרפתים

 

המטרה:

 

שיתוף בין שלושת קבוצות התלמידים בעזרת יצירה משותפת: 

סרט המתאר שלוש נשים.

 

הרציונאל:

 

הבחירה בנשים נובעת מהסיבה שדרכן ניתן לראות את המשותף והשונה, את האוניברסאלי, את הפערים והקשיים פרי הרקע התרבותי של כל קבוצה וקבוצה, של כל עם ואומה.

 

לדעתנו, כדאי לבסס את הסרט על שלוש אמהות- ודרך חייהן לראות את הדומה והשונה.

 

קבוצות התלמידים בשלושת בתי הספר יערכו תחקיר, יחליטו מהם הדברים המרכזיים, שמהווים את תמצית האמהות בסביבה בה הם חיים, החרדות הקונפליקטים, רגעי השלווה, לידה ומוות, ההישגים, השגרה היום יומית וכו', ויכתבו תסריט בהתאם.

 

התסריט, אשר יהווה את הבסיס לסרט יארוג את שלושת הספורים לשלמות אחת.

 

החלטות שעל הצוותים לקבל:

 

·        מובן שעל קבוצת היוצרים להחליט מספר החלטות מרכזיות: האם הסרט יהיה דוק ומנטרי או עלילתי?

·        האם הוא יתבסס על תסריט מקורי או על סיפור של סופר/סופרת  מקומי (ישראלי/ת , פלשתינאי/ת, צרפתי/ת).

·        האם הוא יעסוק באמהות או בנערות בנות גילם.

·        החלטה נוספת היא דרך שיבוץ הסיפורים זה בזה: האם יכתבו "שלושה פרקים" נפרדים? האם ישולבו שלושת הסיפורים זה בזה (דבר הנראה לנו עדיף) בנוסח "תמונות קצרות" של אלטמן או "חייה הכפולים של ורוניק" של קישלובסקי.

·        מובן שכל החלטה אחת גוררת את האחרת, וכאן מופיע החלק היצירתי והשיתופי בין שלושת קבוצות התלמידים, עוד בטרם אנחנו מתייחסים להפקה עצמה.

 

 

אורך הפרקים

 

כל פרק בסרט המשותף יהיה באורך של עד 10 דקות, כך שאורכו הכולל של הסרט המכיל את הפרק הישראלי, הפרק הפלסטינאי והפרק הצרפתי יהיה באורך של כ-30 דקות.

 

מהלך ההפקה

 

כל בית ספר יפיק את הפרק שלו בציוד המתאים לאיכות שידור, כדי שתוצרי הפרויקט יוכלו להימסר לשידור ולהישלח לפסטיבלים.

 

במידה ויהיה קושי בהפקת הסרט (ציוד צילום, ציוד עריכה והפקה), בבתי הספר האחרים, ניתן יהיה לשנות ולכתוב את התסריטים בלבד.

 

לאחר כתיבת התסריטים, יש לבנות נציגות מכל בית ספר, שתגיש בקשה לאחת מקרנות הקולנוע (הישראליות, הצרפתיות או הפלשתינאיות) כדי שיממנו את צוותי הצילום והעריכה. הצוות שיבחר מכל בית ספר, יצלם את כל התסריטים בצרפת, ברשות הפלשתינית ובישראל.

 

לחילופין, ניתן לשכור את שרותיה של כל חברת הפקה בארץ בו יופק הפרק (הנוגע לאותה ארץ) ולחברם למארג אחד ב"מכללה לאומנויות המסך" בבאר שבע.

 

הצעה חלופית

 

אם יהיה קושי בהפקת הסרט המוצע (ציוד, לוגיסטיקה, מימון וכו') ניתן להמיר את הפקת הסרט בהפקת תערוכת צילומים באותו נושא .

 

 

three women

 

Paris

April 2005

 

Suggestion for partnership project

Submitted for consideration by:

 

Maurice Ravel High school - Paris

.  Alschmoh Center - Bethlehem

Vav Comprehensive High School - Beer-Sheva

 

Submitted by: Goel Drory & Nili Shifrony

Vav Comprehensive High School- Beer-Sheva

 

The idea

 

 The creation of a co-produced movie: Israelis-Palestinians-French

 

 The goal

 

 Participation between three groups of students with the help of mutual creation: Movie that describes three women

 

 The reason for choosing the women is that through them we can see the commonality and the different, the universal and the gaps, the difficulty of varied cultural background of each and every group, of every state and nation.

 

 In our opinion, it's worthwhile to base the movie on three mothers and how they see life, seeing what is similar and what is different.

 

 The three groups of students, from Israel, Palestine and France will do an investigation, write a scenario and decide what the main issue, that constitutes the essence of motherhood in the environment, in life, the  conflict, moments of tranquility, birth and death, the reaches, accomplishments, daily routines etc... And write a scenario accordingly.

 

 The scenario, which will constitute the base of the movie, will weave three stories to one entirety

 

 Decisions that the 3 groups will take

 

The tree groups must decide a number of central decisions:

Whether the Film will be a documentary or contain a plot,

 If it will be based on an original scenario or on a story of a local writer (Israeli, Palestinian, French)

 If it will deal with the motherhood or girls / youths of their age group.

An additional decision is whether to integrate together the stories or if they will write three separate chapters? Will the three stories be combined in one movie in the formula of "Short Pictures" by Altman or "Veronica double life" by Kishlobvsky

 meaning that each decision affects the other, and here appears the creative cooperative effort between all three groups of students, more before we become involved in the production itself.

 

Length of the suggested movie

 

Each segment of the co-produced movie will be at most ten minutes long, so that the entire length of the movie with the Israeli, Palestinian, and French segments will be thirty minutes long.

 

The production

 

 Every school will produce its segment separately, with the suitable equipment for the broadcast quality, so that the product of the project will be able to be delivered for broadcast to TV stations or be sent to film festivals.

 

 Insofar as there will be difficulty producing of the movie (photography equipment, editing and production equipment), in the other schools, it will only be possible to alter and to rewrite the script.

 

 After writing of the script, we will choose representation from all schools that will submit a request to one of the cinema funds (the Israeli, the French or the Palestinian) in order that they will finance the photograph and the editing crews. The crew that will be chosen from each school, will photograph all the tree parts of the film, in France, in the Palestine Authority, and in Israel

 

 Alternatively, we can rent services of a professional production company in the country where the segment is being produced, and combing it into one movie at "The College of the Screen Arts" in Beer_Sheva

 

 Alternative suggestion

 

 If there will be difficulty making this production of the suggested movie (equipment, logistics, financing etc...) we can convert the production of the movie into production of an exposition (exhibition) of still photographs on the same subject