בית הספר הממלכתי-קהילתי לאמנויות

באר-שבע רח' ז'בוטינסקי 17  ת.ד. 1004    טלפון: 6277796-07   פקס. 6239724-07

 

תוכנית ליבה בית-ספרית

 

 

תכנית ליבה אמורה לבטא את עיקר מחויבותו של בית-הספר כלפי בוגריו וכלפי החברה שבה הוא פועל,

להציג את עיקר ההישגים שבוגרי בית-הספר אמורים להגיע אליהם (בתחום הקוגניטיבי, הריגושי והחברתי)

 ואת התהליכים שבאמצעותם ראוי להגיע לאותם הישגים. בכך אמורה תוכנית ליבה להיות כלי שיסייע

לצוות החינוכי בתכנון עבודתם, ובעיצוב סביבה לימודית-חינוכית הולמת.

 

 

מושגים

כישורים

רעיונות - מטרות

*   אינטליגנציות

*   מיצויינות (מיצוי יכולות)

*   אחריות

*   חשיבה

*   חברה

*   יסודות מארגנים

*   מכוונות עצמית

*   אומנות

*   פלורליזם - שונות

 

*   פיתוח כישורי לומד מורכבים עפ"י ממדי הלמידה של מרז'אנו:

מימד 4 שימוש משמעותי בידע: פתרון בעיות, קבלת החלטות, נקיטת עמדה, חקירה

 

מימד 5 הרגלי חשיבה: יצירתית, ביקורתית, לוויסות עצמי (רפלקציה)

*   טיפוח החשיבה ופיתוח האינטליגנציות של הלומדים.

 

*   טיפוח היכולת האומנותית והיצירתית שיביא לחדוות הלמידה והיצירה באמצעות למידה ברמות גבוהות של האומנויות לסוגיה.

 

מיצוי יכולות של כל לומד

 

*   תוכנית הליבה הבית-ספרית נמצאת בשלבי יישום ובדיקה. בסיום שנת הלימודים יתקיים תהליך

 הערכה ומשוב.

*   לכל אשכול / דיסציפלינה / שפת מקצוע תבנה תוכנית גרעין כלל בית-ספרית ושכבתית.

 

 

חזרה לדף הראשי

השתנה לאחרונה: תאריך 17.12.2000

 

---

800x600 מומלץ לצפייה ברזולוציה

עיצוב וביצוע: גואל דרורי