"המידע והתמונות מובאים מהספר "ראשוני ערי הפיתוח בנגב
עריכה - עמרם מליץ ורפי מימון
כתיבה ועריכה ספרותית - דב רובין