בס"ד.

 

 

 

 

 

 

עבודות אסורות בשביעית מהתורה

 

                          

 

 

 

 

 

עבודות אסורות בשביעית מדרבנן

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות מותרות בשביעית

 

 

 

 

 

 

לחזרה לדף הראשי לחץ כאן