בס"ד.

 

 

 

 

 

 

השווה בין שבת הארץ (יום שבת) לשבת הארץ (שנת השמיטה)

 

 

 

 

שבת הארץ

שבת בראשית

 

"שש ___ תזרע שדך..ובשנה השביעית שבת ___ יהיה לארץ שבת לה'".

                                                                (ויקרא כה ג-ד )

 

"ששת ___תעבד ועשית כל מלאכתך

ויום השביעי ___ לה' אלוקיך"

                                                            (שמות כ טו)

 

 

"ושבתה הארץ ____ לה'"

                                                                 (ויקרא כה ב)

 

"וביום השביעי ___ וינפש"

                                                          (שמות לא יז)

 

 

"והיתה ___ הארץ לכם לאכלה "

                                                                (ויקרא כה ו)

 

"כי בו ___ מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות"

                                                        (בראשית   ב ג )

 

 

בזכות שמירת שמיטה יתברכו ____ השנים הבאות.

 

בזכות שמירת שבת מתברכים ששת ימי ___.

 

 

לפני שמיטה ____ שנות עבודה.

 

בשבוע ___ימי עבודה

 

 

בשנה השביעית מנוחה ל ____

 

ביום השביעי מנוחה ל___

 

 

 

 

לחזרה לדף הראשי לחץ כאן