בס"ד.

 

 

 

חידות  

 

ראשון אני למנוחה

שביעי בסדר הבריאה

דומה אני לשנת השמיטה.

מי אני?

 

על העץ אנו גדלים,

בשנת השמיטה אנו "קדושים".

מי אנו?

 

שש שנים בי זורעים,

ובשנה השביעית אותי עוזבים.

מי אני?

 

כל אשר חפץ לבו,

יבא ויקח מלא סלו.

מי אני?

 

השנה את האדמה אסור לעבד

הכל נחים בה ותורה לומדים בה

מי אני?

 

אחרי 7 שנות שמיטה

הרי אני בן 50 שנה

קוראים לי בתורה.

מי אני?

 

אל תקצור בי

ואל תזרע

כי אני_____

 

 

 

תפזורת

 

 

 

         מצא בתפזורת שלפניך, את מלאכות האסורות בשביעית.

 

 

ד

ע

ו

ג

ל

ו

ק

ס

ב

ח

ר

ר

ס

ו

ס

א

ט

פ

י

ר

ה

ש

ק

א

ה

נ

י

ל

ק

י

ר

ש

ד

ג

ט

כ

נ

ה

ע

ש

י

ה

ע

י

ר

ז

כ

ר

ת

ה

צ

ז

ע

ס

ב

נ

ו

י

מ

צ

ב

ה

ד

ר

ק

ט

ש

צ

ו

פ

ש

ג

ל

ו

ב

ז

ע

ק

י

ח

ה

נ

צ

י

ע

ח

ר

ו

ד

ע

ג

ז

ר

י

ע

ה

נ

י

מ

צ

 

 

 

 

 

משחק מילים

 

 

*  מצא מילים באותיות המילה שמיטה

          לדוגמא: ים

 

 

 

*  השלם את המשפטים,סמן את האות הראשונה של כל תשובה.

        מה קיבלת?

 

אחרי שש שנים באה שנת ה-_____

השנה לא בוצרים ענבים ב-______

מצוות שמיטה נוהגת רק בארץ-____

סור מרע ועשה -____

התורה נמסרה למשה על -______

 

         

 

*

לחזרה לדף הראשי לחץ כאן