To the homepage of the Hessed site Activities in memorial to Etai About the Katif area About cancer and children Articles about Refua and Halacha People tell about Etai About Hessed organizations Educational activities on the
ד"סב


.ח"מג הפוסו ח"מג התליחת הרות :יאלמש 'ר שרד
.םשיבליו רוע תונתכ םיקולא 'ה שעיו " :בותכש ח"מג התליחת
(םירבד). י"נב (( השמ תא 'ה ) ותוא רובקיו " :בותכש ח"מג הפוס
.םנחב ורבחל ביטמו דסח השוע םדאש בוטה ינינע לכ :ללוכ ח"מג

.ץראב םילעופה דסח ינוגרא לש תובותכ םכינפל


יד שרה היא אגודת מתנדבים גדולה המעניקה מגוון שירותים לטיפולי בית
לסיפוק צרכים המיוחדים של הפרט המתמודד עם קשיים תפקודיים . שירותים אלו מקדמים את האפשרות של הפרט להתגורר בביתו , בחיק המשפחה ובקרב הקהילה .

העמותה חרטה על דגלה לפעול לעתיד טוב יותר של ילדים חולי סרטן, תוך שיפור מתמיד באיכות חייו ובמתן הטיפול הרפואי הטוב והמתקדם ביותר – בתחומים בהם אין תמיכה ממשלתית

ארגון הגג של ארגוני נכים ונכים בלתי מאוגדים הינו ארגון א-פוליטי, המייצג למעלה מחצי מיליון אנשים עם נכויות ומוגבלויות

מרכז אורנית הינו בית החלמה חם ואוהב המארח ילדים ונוער חולי סרטן יחד עם בני משפחותיהם בתקופת הטיפולים הרפואיים.

העמותה ההתנדבותית הגדולה ביותר בישראל, מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת בכל החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל.

 העמותה הגדולה והמובילה בישראל בתחום הסיוע הפארא-רפואי לחולים ולמוגבלים, מגישה סיוע לאלה הסובלים מבעיות תיפקודיות או הנמצאים במצבי משבר, באמצעות מגוון רחב של פרוייקטים ותוכניות התומכים באוכלוסייה מתקשה זו, מאפשרים לה לשמור על כבודה ועצמאותה ומשפרים את איכות חייה.

זכרון מנחם נותנת מענה למכלול הבעיות, מרגע גילוי המחלה הממארת ותומכת בהורים לשאת בעול הקשיים הפיזיים והנפשיים לאורך כל הדרך

מאיר פנים הינו ארגון חסד בהיקף ארצי העוסק במגוון פעולות וולונטריות, העיקריות שבהן הן רשת מסעדות לנזקקים, רשת מרכזי ציוד לנזקקים, פרויקט ההזנה לילדים ועוד. והכול בדרך ייחודית ומסבירת פנים.

מאחורי מסכת החיוך של החבר שפגשת היום ברחוב מסתתר הרבה כאב, דאגה ועצב.
דאגה על המצב הקשה בבית, על המקרר הריק ועל הילדים שהולכים לבית הספר בלי אוכל.
אנו שמנו לעצמינו מטרה ללכת לחפש את אותם אנשים ולדאוג שהחיוך שעל פניהם יהיה חיוך של אמת.

.םיפסונ םינוגרא לש תובותכ
.םילשורי 98109 .ד.ת "יעשי ןרק"
.םילשורי 41175 .ד.ת "רזעילא די"
.םילשורי 35199 .ד.ת ןושחנ תיב "הולש "
.םילשורי 6325 .ד.ת 10 יוליעה ח"ר "תרפא"